Literature and Art

OrganisationLiterature and Art
Additional information

"Literatūra un Māksla" ir radošo savienību (rakstnieku, komponistu, mākslinieku, kinematogrāfistu, arhitektu savienību un teātra biedrības) literāri māksliniecisks un sabiedriski politisks ilustrēts laikraksts.

Iznāk kopš 1945. gada (1. numurs 19. janvārī).

Tiesiskais pamats – PSRS Tautas komisāru padomes pilnvarotā kara un valsts noslēpumu aizsargāšanai presē pavēle Nr. 13, kas parakstīta 1945. gada 8. janvārī.

Sākotnējā tirāža 6000 eksemplāru. Sākotnēji iznāk 8 lappusēs, no 1967. gada apjoms palielināts divas reizes.

Visā pastāvēšanas laikā to izdod Latvijas KPCK laikrakstu un žurnālu izdevniecība (LKP CK izdevniecība). Atradās Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pakļautībā. Laikraksts iznāca reizi nedēļā.

Laikraksts atspoguļo Latvijas PSR, kā arī PSRS kultūras, mākslas un literatūras attīstības procesus, risina sabiedriskās un kultūras dzīves problēmas, iepazīstina ar aktuāliem kultūras dzīves notikumiem ārzemēs, publicē latviešu literātu dažādu žanru darbus (izņemot romānus un lugas), citu padomju republiku, kā arī ārzemju autoru daiļdarbu tulkojumus un atdzejojumus, literatūrzinātniskus un literatūrkritiskus rakstus, esejas un recenzijas, teātra izrāžu, kinofilmu un koncertu recenzijas, izstāžu apskatus, kā arī problēmu rakstus, intervijas, apaļā galda sarunas.

Reizi ceturksnī laikraksts veltīts radošās jaunatnes darbības atspoguļojumam. Reizi mēnesī iznāk humora un satīras lappuse "Literatūra un Māksliņa".

Laikraksta "Literatūra un Māksla" redaktori:
Valdis Lukss (1945–1946),
Jānis Grants (1946–1949),
Voldemārs Kalpiņš (1949–1952), (1954–1958),
redaktora v. i. Jezups Laganovskis (1953),
Ignats Muižnieks (1958–1963),
Vladimirs Mihailovs (1963–1966),
Hugo Rukšāns (1967–1969, augusts),
Jānis Škapars (1969–1985)

[trūkst datu]

Māris Čaklais (1987–1990).

Laikraksta "Literatūra un Māksla" redaktora vietnieki Velta Kaņiveca, J. Sēlis, Mārtiņš Rācenis, Ignats Muižnieks, Daina Avotiņa, Alfons Sukovskis, [..], A. Krauliņš.

Atbildīgie sekretāri Alfons Sukovskis, E. Riekstiņš, Česlavs Kindzulis, [..], J. Matulis.

Kopš 1972. gada par redaktora vietnieci strādā Silvija Ūdre, no 1977. gada par atbildīgo sekretāru – Viktors Avotiņš.

Nodaļu vadītāji:

kritikas – Ivars Aļķis (1975),
publicistikas – Zālamans Eiduss (1968–1984),

dzejas – Māris Čaklais (1969–1973),

prozas – Andris Jakubāns (1976),
teātra – Anda Villere (Burtniece; 1973–1988),

tēlotājas mākslas un arhitektūras – Ausma Balcerbule (1967),
TV, kino – Ģirts Dzenītis (1967),
mūzikas – Arvīds Bomiks (1970),
informācijas – Marika Marherte (1968).

Laikraksta mākslinieks – Ivars Muižulis (1969), fotokorespondents – Gunārs Janaitis (1967), tehniskā redaktore – Velta Allase (1963. g.).


Avots: LVA 687. f. Redakcijas "Literatūra un Māksla" F. Nr. 687. vēsturiskā izziņa.

Connected organisationsLatvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas izdevniecība
RepositoriesLatvijas literatūra
Showing 1-20 of 654 items.
TitleAuthorPublishing yearPublishing placeGenres 
 
... brīvs, pētošs gars...Ingrīda Kiršentāle
1986Rīga apcere
...par septiņiem mēmiem...Marģeris Zariņš
1984Rīga
".. un uguns no maniem vārdiem šāvās"Ruta Veidemane
1976Rīga literatūrzinātniskie darbi
"... Aristoteļa domas nemaz nav tik absurdas..."1983raksts
"... dziļuma joprojām pietrūkst..."Inta Čaklā
Viktors Lagzdiņš
1980Rīga saruna
"... es pat teiktu - visas tautas kopdarbs"Broņislavs Tabūns
1988Rīga raksts
"... viņa darbs un viņa vārds pieder nākotnei"Elza Knope
1987Rīga apcere
"...tik daudz gadiem bija jāpaiet" Zentas Mauriņas vēstules AspazijaiZenta Mauriņa
1990Rīga vēstules
"Baltās grāmatas" autoramAnna Brodele
1977raksts
"Bet es vēl nepazinu tās mokas..."Inta Čaklā
1977Rīga recenzija
"Bet patiesība ir tik sarežģīta..."Anita Rožkalne
1990Rīga saruna
"Bet, kas mūs lielus padara, tas ir mūsu gaišais prāts..."Alnis Svelpis
1984apcere
"Cik viņi tautai sver?"Ruta Veidemane
1985Rīga zinātnisks raksts
"Cilvēks kļūst skaists caur laiku"Inta Čaklā
1979Rīga critique
"Deg kļava purpurā. Bērzs zeltu bārsta..."Elija Kliene
1970Rīga poem
"Dzīvotprieks nav vaļasprieks"Inta Čaklā
1974Rīga recenzija
"Es cīņa izgāju par cilvēcību...": Andrejs Kurcijs – simtgadnieksVilnis Eihvalds
1984Rīga critique
"Es sevi atradu septītajā dienā?"Uldis Auseklis
1982recenzija
"Es to uz iekšu jūtu"Ruta Veidemane
1975Rīga recenzija
"Es zinu tik daudz, cik es saku..."Rudīte Kalpiņa
1986raksts
Showing 1-20 of 654 items.

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
(not set)LocationBuilding, house

Pre-publication in periodicals time/place

Dzeja un atdzeja
24.07.1987
Literature and Art

Publishing year/ place

Padomju karavīra–varoņa portrets
21.11.1947
Literature and Art
Rīga
Rīga
Tuvāk padomju dzīves īstenībai
20.02.1949
Literature and Art
Rīga
Rīga
Ceļā uz vēl lielāku izaugsmi
23.03.1952
Literature and Art
Rīga
Rīga
Žanra jautājums dramaturģijā un teātrī
20.12.1953
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Poēma par Frici Gaili
30.01.1955
Literature and Art
Rīga
Rīga
Erika Ādamsona dramaturģija
23.08.1958
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Atbalsīs ieklausoties
04.03.1961
Literature and Art
Rīga
Rīga
Šalcošās upes stāsts
16.12.1961
Literature and Art
Rīga
Rīga
Turpinājums
30.10.1965
Literature and Art
Rīga
Rīga
Dzejnieces ceļš
05.02.1966
Literature and Art
Rīga
Rīga
Pār augstu slieksni
1967
Literature and Art
Rīga
Rīga
Lai "Jūras rudziem" smagas vārpas!
15.04.1967
Literature and Art
Rīga
Rīga
Lai tavā dārzā āboli aug
24.08.1968
Literature and Art
Rīga
Rīga
Pasīvā aktivitāte
07.09.1968
Literature and Art
Rīga
Rīga
Vai "varam sacīt gan sliktu, gan labu..."?
05.10.1968
Literature and Art
Rīga
Rīga
"Šo mazo dziesmu atceries..."
23.11.1968
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Romantiķis
21.03.1970
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ja tu necīnīsies pret ļaunumu...
30.05.1970
Literature and Art
Rīga
Rīga
Sūri audzētā dzejas maize
11.07.1970
Literature and Art
Rīga
Rīga
Kādas vasaras tu bez manis izstaigāji...
26.09.1970
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Laimes vienādojums
19.02.1972
Literature and Art
Rīga
Rīga
Romantiskās personības problēma
25.03.1972
Literature and Art
Rīga
Rīga
Moldāvijas krāsas
02.09.1972
Literature and Art
Rīga
Rīga
Romantika un mīlestība krusto rapierus
23.09.1972
Literature and Art
Rīga
Rīga
Skarbā ikdiena, skaistums un izskaistinājumi
21.10.1972
Literature and Art
Rīga
Rīga
Doma
06.01.1973
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Lai "kolorīts" neaizēnotu kolorītu
02.06.1973
Literature and Art
Rīga
Rīga
Pārāk nevienādi slāņi
02.06.1973
Literature and Art
Rīga
Rīga
Tilti bez ceļiem
02.03.1974
Literature and Art
Rīga
Rīga
"Lasīju bez sevišķa kaifa..."
21.01.1977
Literature and Art
Rīga
Rīga
Neveiksmīgas medības
21.01.1977
Literature and Art
Rīga
Rīga
Atraisītība
28.01.1977
Literature and Art
Rīga
Rīga
Sajūsma bez atbalss
12.08.1977
Literature and Art
Rīga
Rīga
Starp divām mīlestībām
24.11.1978
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Nelaist to dziesmu projām...
12.10.1979
Literature and Art
Rīga
Rīga
"Esmu izsaukuma zīme"
01.02.1980
Literature and Art
Rīga
Rīga
Ja klusumam būtu vārdi...
28.03.1980
Literature and Art
Rīga
Rīga
Ceļā uz misijas izpratni
16.07.1982
Literature and Art
Rīga
Rīga
Fantāzija par dramaturģijas tēmu
03.12.1982
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Nedz bērniem, nedz pieaugušajiem,bet cilvēkiem: bērnu un jaunatnes literatūra Zviedrijā
26.08.1983
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Liriski dzejoļi, ironeskas, apgalvojumi
11.05.1984
Literature and Art
Rīga
Rīga
Emocijas un forma
17.01.1986
Literature and Art
Rīga
Rīga
Pa noslēgto pasauļu struktūru
10.04.1987
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dzeguze un ēzelis
05.02.1988
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Viļa Lapenieka atgriešanās?
07.10.1988
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Rihards Valdess- pēdējais etaps.
1989
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Uz lejupslīdošām kāpnēm kādā Ņujorkas metrostacijā
30.06.1990
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Zīmes vērojot
30.06.1990
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Latvieši piektajā kontinentā
01.12.1990
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jāpārtiek no avotiem, kas pašos
23.02.1991
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Atslēgas meklējumi Veltas Sniķeres dzejai
01.06.1991
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Latviešu valoda mājās un pasaulē
26.07.1991
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Starp alfabēta burtiem
15.05.1992
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Par rakstiem un rakstīšanu
07.08.1992
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Datu banka Literāti meklē
07.08.1992
Literature and Art
Dagniju Šleieri pieminot
29.01.1993
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Pasaule kā iespējamība
15.10.1993
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Patiesība par patieso - par maz
17.11.1993
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ieskats Knuta Lesiņa prozā
01.04.1994
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Working place

Ojārs Vācietis
Literature and Art
Rīga
Rīga
Redaktors
Knuts Skujenieks
Literature and Art
Rīga
Rīga
Literārais līdzstrādnieks laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Olga Lisovska
Literature and Art

Dzejas nodaļas redaktore

Valts Grēviņš
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Atbildīgais sekretārs.
Valdis Lukss
00.05.1945–00.02.1946
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Laikraksta redaktors
Jānis Grants
1946–1949
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Redaktors

Vladislavs Kaupužs
1946–1949
Literature and Art

Vada "Literatūras un Mākslas" literāro nodaļu.

Jezups Laganovskis
1946–1950
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārais līdzstrādnieks un atbildīgais sekretārs
Juris Pabērzs
1947–1960
Literature and Art
Laikraksta "Literatūra un Māksla" nodaļas vadītājs
Edgars Damburs
1950–1952
Literature and Art
Rīga
Rīga

Redaktors

Meinhards Rudzītis
1950–1953
Literature and Art
Rīga
Rīga
Atbildīgā sekretāra pienākumu izpildītājs, vēlāk – Literatūras nodaļas vadītājs
Ignats Muižnieks
1952–1963
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārās daļas vadītājs, no 1958. līdz 1963. gadam – redaktors
Alfons Sukovskis
1952–1972
Literature and Art
Rīga
Rīga

Sekretārs, vēlāk – redaktora vietnieks.

Jezups Laganovskis
1952–1953
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Redaktors
Antons Stankevičs
1953–1959
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Jaunākais literārais līdzstrādnieks.

Velta Spāre
1957
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārā līdzstrādniece
Imants Auziņš
1959–1962
Literature and Art
Rīga
Rīga
Strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Antons Stankevičs
1960–1964
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Mākslas nodaļas vadītājs.

Māris Čaklais
1960–1966
Literature and Art

literārais līdzstrādnieks

Viktors Līvzemnieks
1967–1968 (Date is approximate)
Literature and Art
Rīga
Rīga
Laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieks.
Daina Avotiņa
1967–1968
Literature and Art
Rīga
Rīga
Galvenā redaktora vietniece.
Ēvalds Vilks
1967–1976
Literature and Art
Valentīna Eisule
1967–1983
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Redakcijas locekle
Hugo Rukšāns
1967–00.08.1969
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenais redaktors
Voldemārs Melnis
1967–1968
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Kritikas nodaļas vadītājs
Gunārs Selga
1968–1970
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Līdzstrādnieks

Antons Broks
1968–1972
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Redaktors
Velta Spāre
1968–1969
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenā redaktora vietniece
Māris Čaklais
1969–1981
Literature and Art

Dzejas nodaļas vadītājs, literārais līdzstrādnieks

Osvalds Kravalis
1972–1974
Literature and Art
Rīga
Rīga
Strādā par laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieku.
Pēteris Zirnītis
1972–1975
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ivars Aļķis
1975–1987
Literature and Art
Rīga
Rīga
Vecākais korespondents, pēc tam – Kritikas nodaļas vadītājs
Inta Čaklā
1976–1987
Literature and Art
Rīga
Rīga
Leons Briedis
1979 (Date is approximate)
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Strādājis par dzejas nodaļas vadītāju.
Jānis Rokpelnis
02.02.1981–30.04.1986
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

dzejas nodaļas vadītājs

Ingrīda Vāverniece
1985–1988
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literatūrkritikas nodaļas vadītāja
Leons Briedis
1986–1987
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Strādājis par dzejas nodaļas vadītāju.
Cilda Pelīte
1987–1990
Literature and Art
Rīga
Rīga
Māris Melgalvs
1987–1990
Literature and Art

dzejas nodaļas vadītājs

Māris Čaklais
1987–1991
Literature and Art
Galvenais redaktors
Pēters Brūveris
1993–1994
Literature and Art

Literatūras nodaļas redaktors

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.