Latvian Section of The International Board on Books for Young People

OrganisationLatvian Section of The International Board on Books for Young People
Additional information

Vēsture

1993. gadā Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome tika dibināta kā Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes nacionālā nodaļa.

2005. gadā padome dibināja Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu par sasniegumiem bērnu literatūrā.

2006. gadā tika izveidota ilgtermiņa programmu bērnu un jaunatnes literatūras attīstības veicināšanai Latvijā "Baltā Vilka grāmatas". Tās mērķis – veicināt daudzveidīgu, mūsdienu bērnu vajadzībām atbilstošu latviešu bērnu grāmatu tapšanu.

2008. gadā Jāņa Baltvilka balva pārtapa par Starptautiskā Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā.

2014. gadā padome kopā ar biedrību "Ascendum" atjaunoja bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa" izdošanu.

2019. gadā Jāņa Baltvilka balva kļuva par Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu bērnu un jauniešu literatūrā un grāmatu mākslā.


Darbības joma, principi, izpausmes

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes misija ir veicināt starptautisko saprašanos caur bērnu grāmatām, nodrošināt bērniem jebkur pasaulē iespēju piekļūt literāri un mākslinieciski augstvērtīgām grāmatām, izplatīt labas bērnu grāmatas pasaulē, veicināt bērnu literatūras pētniecību, kā arī aizsargāt un atbalstīt bērna tiesības saskaņā ar ANO Konvenciju par bērnu tiesībām.

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome izveidojusi ilgtermiņa programmu bērnu un jaunatnes literatūras attīstības veicināšanai Latvijā "Baltā Vilka grāmatas". Tās ietveros ik gadu tiek organizēta Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva, tādējādi veicinot bērnu literatūras attīstību Latvijā, dodot novērtējumu rakstnieku un ilustratoru darbam, kā arī stiprinot lasīšanas tradīcijas sabiedrībā. Jāņa Baltvilka balvas ietvaros ik gadu notiek arī bērnu literatūras lasījumi, kuros tiek lasīti jauni stāsti, dzejoļi un tulkojumi.

Padome arī izvirza kandidātus Astrīdas Lindgrēnas piemiņas balvai un Hansa Kristiana Andersena balvai. Tāpat tā veicina Latvijas ilustratoru dalību Bratislavas ilustrāciju biennālē un Tallinas ilustrāciju triennālē.

Katru gadu padome kopā ar biedrību "Ascendum" rīko arī dzejoļu konkursu bērniem un pusaudžiem. Labākie darbi tiek publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa".


Organizācijas sastāvs

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes biedri ir bērnu un jauniešu grāmatu rakstnieki, tulkotāji, ilustratori, izdevēji, bērnu literatūras pētnieki, mākslas vēsturnieki, bibliotekāri, skolotāji un citi, kas saistīti ar bērnu un jauniešu literatūru.

Padomes dibinātāju un pirmo biedru vidū 1990. gadu sākumā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, tulkotāja Mudīte Treimane, rakstnieki Jāzeps Osmanis, Uldis Auseklis, Juris Zvirgzdiņš, izdevniecību darbinieki Skaidrīte Naumova un Vilnis Purēns, bibliotekāre Baiba Tormane. 90. gadu vidū padomes darbībā aktīvi iesaistās Jānis Baltvilks un Māris Rungulis, sarīkojumos piedalās Imants Ziedonis un citi.

Padomes darbību vada biedru kopsapulcē ievēlēta valde. Tās darbība ir brīvprātīgi sabiedriska, bet radošās programmas īstenošanai tiek piesaistīti projektu vadītāji, mākslinieki, dizaineri u. c. eksperti, kā arī izmantoti ārpakalpojumi (grāmatvedības pakalpojumi, tulkošana, dizaina pakalpojumi u. c.).


Informācija

www.facebook.com/IBBYLV/

Linked organizationsInternational Board on Books for Young People (IBBY)
RepositoriesLatvijas literatūra
Showing 1-1 of 1 item.
TitleAuthorPublishing yearPublishing placeGenres 
 
Zirgs, kas naktī dziedIlze Stikāne
Inese Zandere
2006Rīga rādītājs
Showing 1-1 of 1 item.

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
(Not set)LocationBuilding, house
Person
Place, event
Type
From
To
Biedrs
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Participation in organisations
Biedre
Participation in organisations
Biedrs
Participation in organisations
Biedrs
Participation in organisations
Biedrs
Participation in organisations
Biedre
Participation in organisations
Biedrs
Participation in organisations
Padomes loceklis
Rīga
Participation in organisations
1997

Kopš 1998. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes biedre.

Participation in organisations
1998

Kopš 2003. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidente.

Participation in organisations
2003

Kopš 2018. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes valdes locekle.

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Participation in organisations
2018

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.