Latvian Academy of Culture

OrganisationLatvian Academy of Culture
RepositoriesArchives of Latvian Folklore
Latvijas teātris

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
(not set)LocationBuilding, house

Agita Želtkovska

Agnese Rutkēviča

Agrita Ozola

Aiva Birbele

Alise Danovska

Alise Polačenko

Ance Muižniece

Ance Strazda

Andrejs Balodis

Anna Auziņa

Anna Kurgane

Anta Aizupe

Antra Leite

Artis Ostups

Artūrs Cingujevs

Arvis Viguls

Astrīda Cīrule

Benedikts Kalnačs

Daina Tabūna

Daina Teters

Dita Jonīte

Dmitrijs Petrenko

Elita Saliņa

Elizabete Elīza Bitāne

Elizabete Lukšo-Ražinska

Emīls Kivlenieks

Eva Liepiņa

Franciska Ermlere

Gatis Gāga

Georgijs Surkovs

Ieva Aniņa

Ieva Dubiņa

Ieva Melgalve

Ieva Struka

Ilze Ķuzule-Skrastiņa

Inese Mičule

Inga Gaile

Inga Holsta

Inga Tropa

Inga Ābele

Ingmāra Balode

Irbe Treile

Ivars Šteinbergs

Jana Vērdiņa

Jana Ļisova

Jurijs Djakonovs

Juris Jonelis

Justīne Janpaule

Justīne Kļava

Jānis Joņevs

Jānis Kronis

Jānis Ozoliņš

Jānis Siliņš

Katrīna Rudzīte

Klāvs Mellis

Krista Burāne

Kristaps Vecgrāvis

Kristaps Ķeselis

Kristiāna Štrāle-Dreika

Kristīne Vītola

Kristīne Želve

Krišjānis Zeļģis

Kārlis Derums

Kārlis Krūmiņš

Kārlis Tols

Kārlis Vērdiņš

Lauma Balode

Lauma Grauziņa

Laura Atelsone

Laura Siliņa

Lauris Gundars

Liene Kņaze

Liene Muste

Luīze Pastore

Līva Lediņa

Madara Rutkēviča

Margarita Perveņecka

Marija Linarte

Māra Poļakova

Mārcis Lācis

Māris Salējs

Ojārs Lāms

Paula Pļavniece

Pēteris Draguns

Raimonds Briedis

Raimonds Ķirķis

Rasa Bugavičute-Pēce

Reinis Boters

Ronalds Briedis

Ruta Veidemane

Rūta Mežavilka

Silvija Līce

Toms Treinis

Toms Veličko

Valters Dakša

Valters Sīlis

Velta Gūtmane

Viesturs Roziņš

Zane Dombrovska

Zane Grigoroviča

Zane Šiliņa

Ārijs Geikins

Āris Matesovičs

Education

Valters Dakša
Latvian Academy of Culture
Studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, programmā Kultūras teorija un menedžments
Aiva Birbele
Latvian Academy of Culture
Teātra mākslas bakalaurs.
Valters Sīlis
2010
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, dramatiskā teātra režija.
Valters Sīlis
2008
Latvian Academy of Culture

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, dramatiskā teātra režija.

Jānis Kronis
2015
Latvian Academy of Culture

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās. Dramatiskā teātra aktiermākslas studiju programma.

Krista Burāne
2011
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga

Maģistra grāds Mākslā.

Māra Poļakova
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Mācījusies krievu kultūru.
Elizabete Lukšo-Ražinska
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kristīne Želve
1992–1997
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Audiovizuālo mākslu nodaļa, kino režijas specialitāte, BA mākslā.

Gatis Gāga
1993–1999
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Starpkultūru sakari Latvija-Polija, Kultūras teorija un menedžments.

Irbe Treile
1994
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Literatūras teorijas, vēstures un kritikas specialitāte

Jana Vērdiņa
1994–2000
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Inga Gaile
1994–1998
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Literatūras teorijas, vēstures un kritikas kurss

Ieva Dubiņa
1996–1998
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Mākslas maģistra grādus kultūras teorijā
Franciska Ermlere
1997–2001
Latvian Academy of Culture
TV un teātra dramaturģijas nodaļa
Inese Mičule
1997–1999
Latvian Academy of Culture
Bakalaura programma. Kultūras socioloģija un sabiedriskās attiecības.
Inga Ābele
1997–2001
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Drama and TV drama studies

Inga Gaile
1998–2004
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Dramatiskā teātra režijas programma

Kārlis Vērdiņš
1998–2002
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Bakalaura studijas
Ieva Melgalve
1999–2002
Latvian Academy of Culture

Studējusi kultūras teoriju.

Gatis Gāga
1999–2005
Latvian Academy of Culture
Maģistra programma. Dramatiskā teātra režisors.
Ronalds Briedis
1999–2003
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Ieguvis bakalaura grādu kultūras teorijā.
Kristaps Vecgrāvis
1999–2002
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Bakalaurs mākslas zinātnēs (nepabeigta augstākā izglītība – 2 kursi)
Pēteris Draguns
2000–2004
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kultūras teorijas studijas, iegūts bakalaura grāds.
Mārcis Lācis
2001–2005
Latvian Academy of Culture
Bakalaura programma.
Dramatiskā un leļļu teātra aktiermāksla.
Rūta Mežavilka
2001–2002
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Mācījusies kino un video režijas kursā (pasniedzējs Ansis Epners).
Margarita Perveņecka
2001
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Teātra un TV dramaturģijas nodaļa.
Ingmāra Balode
2001–2005
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautisko kultūras sakaru specialitātes Latvija – Polija studente; humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās.
Jānis Joņevs
2002
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Bachelor's and master's degree

Kārlis Vērdiņš
2002–2004
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Ieguvis maģistra grādu kultūras teorijas specialitātē.
Kristiāna Štrāle-Dreika
2002
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kultūras teorijas un menedžmenta studijas. Ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās; maģistra darbā pētījusi teatralizāciju.
Lauma Balode
2003–2008
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Teātra režija un aktiermāksla.

Ronalds Briedis
2003–2005
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Ieguvis maģistra grādu kultūras teorijā.
Jānis Ozoliņš
2003–2007
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (Bc. art.).

Daina Tabūna
01.09.2003–30.06.2010
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga

Teātra, kino un TV dramaturģijas specialitāte. Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās

Inga Tropa
2004–2008
Latvian Academy of Culture
Mākslas bakalaura studijas dramatiskā teātra režijā.
Kārlis Krūmiņš
2004–2008
Latvian Academy of Culture

Bakalaura studijas. Dramatiskā teātra režija.

Luīze Pastore
2005–2009
Latvian Academy of Culture
Starpkultūru sakari Latvija – Dānija. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds.
Juris Jonelis
2005–2008
Latvian Academy of Culture

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Dramatiskā teātra režijas mākslas specialitātē.

Inese Mičule
2005–2008
Latvian Academy of Culture
Bakalaura programma. Dramatiskā teātra režija.
Ingmāra Balode
2006–2009
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Maģistra grāds mākslās: Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorija.

Artis Ostups
2007–2008
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Bakalaura studijas kultūras teorijā (studijas netika pabeigtas).

Arvis Viguls
2007–2008
Latvian Academy of Culture
Starpkultūru sakari Latvija-Spānija (studijas netika pabeigtas)
Rasa Bugavičute-Pēce
2007–2011
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Teātra, kino un TV dramaturģija, bakalaura grāds
Anta Aizupe
2007–2011
Latvian Academy of Culture
Zane Dombrovska
2007–2011
Latvian Academy of Culture
Dramatiskā teātra aktiera māksla.
Emīls Kivlenieks
2007–2011
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Dramatiskā teātra un kino aktieris.

Jurijs Djakonovs
2007–2011
Latvian Academy of Culture
Bakalaura studiju programma.
Dramatiskā teātra režija (Māras Ķimeles kurss).
Ieva Aniņa
2007–2011
Latvian Academy of Culture
Bakalaura programma.
Dramatiskā teātra aktieris.
Lauris Gundars
2007–2008
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Justīne Janpaule
2007–2012
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Ieguvusi bakalaura grādu starpkultūru sakaru programmā

Jānis Ozoliņš
2007–2009
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Mag. art.). Maģistra darbs "Labirinta aplikācijas modernisma prozā".

Juris Jonelis
2008–2010
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu maģistra grāds Dramatiskā teātra režijas mākslas specialitātē.
Inese Mičule
2008–2010
Latvian Academy of Culture
Maģistra programma. Dramatiskā teātra režija.
Mārcis Lācis
2008–2010
Latvian Academy of Culture

Maģistra programma.
Teātra māksla (teātra režija).

Agnese Rutkēviča
2008–2011
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Teātra, kino un TV dramaturģijas bakalaura studiju programma.

Madara Rutkēviča
2008–2011
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Teātra, kino un TV dramaturģijas bakalaura studiju programma.
Astrīda Cīrule
2008–2010
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Muzeoloģijas studijas, ieguvusi maģistra grādu mākslās.
Paula Pļavniece
2009–2013
Latvian Academy of Culture

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, dramatiskā teātra režija.

Lauma Balode
2009–2011
Latvian Academy of Culture

Maģistra programma. Audiovizuālā kultūra un filmu režija.

Kārlis Krūmiņš
2009–2011
Latvian Academy of Culture

Maģistra studijas. Dramatiskā teātra režija.

Laura Siliņa
2009–2013
Latvian Academy of Culture
Dramatiskā teātra aktiermāksla
Georgijs Surkovs
2009–2013
Latvian Academy of Culture
Bakalaura programma. Dramatiska teātra režisors (Mihaila Gruzdova kurss).
Kristaps Ķeselis
2009–2013
Latvian Academy of Culture
Dramatiskā teātra aktiermākslas bakalaura studiju programma.
Viesturs Roziņš
2009–2013
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Dramatiskā teātra režijas mākslā.
Ance Muižniece
2009–2013
Latvian Academy of Culture

Bakalaura diploms dramatiskā teātra aktiera mākslā.

Alise Polačenko
2009–2013
Latvian Academy of Culture
Dramatiskā teātra aktieris.
Bakalaura grāds mākslās.
Kursa vadītāji M.Gruzdovs, I.Roga
Laura Atelsone
2009–2003
Latvian Academy of Culture

Bakalaura grāds Dramatiskā teātra aktiera specialitātē.

Kristīne Želve
2009–2011
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kultūras menedžmenta specialitāte, Mag Artis mākslās.
Inga Tropa
2010–2012
Latvian Academy of Culture

Maģistra studijas dramatiskā teātra režijā.

Jana Ļisova
2010–2014
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Dramatiskā teātra aktiera māksla.

Dmitrijs Petrenko
2010–2012
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, dramatiskā teātra režija.
Ingmāra Balode
2010
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Doktorantūra Latvijas Kultūras akadēmijā.
Rasa Bugavičute-Pēce
2011–2013
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kultūras menedžments, maģistra grāds
Ance Strazda
2011–2015
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Dramatiskā teātra aktiera māksla.

Klāvs Mellis
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Bakalaura grāds dramatiskā teātra aktiera specialitātē.
Reinis Boters
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Bakalaura grāds Dramatiskā teātra aktiera specialitāte.

Āris Matesovičs
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Bakalaura grāds Dramatiskā teātra aktiera specialitātē.
Marija Linarte
2011–2015
Latvian Academy of Culture

Bakalaura programma. Dramatiskā teātra aktiera māksla.

Kārlis Tols
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Bakalaura grāds Dramatiskā teātra aktiera specialitātē.
Anna Auziņa
2011–2013
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kultūras un starpkultūru studiju maģistra programma
Jurijs Djakonovs
2011
Latvian Academy of Culture
Maģistra studiju programma.
Teātra māksla.
Kristīne Vītola
2011–2013
Latvian Academy of Culture

Maģistra programma.
Teātra māksla (režija).

Kārlis Derums
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Bakalaura grāds Dramatiskā teātra aktiera specialitātē.


Justīne Kļava
2011–2015
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogramma "Teātra, kino un TV dramaturģija". Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Mākslās.
Inga Gaile
2012–2014
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Studējusi režiju maģistrantūrā

Toms Treinis
2013–2017
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds Dramatiskā teātra režijas mākslā.
Antra Leite
2013–2015
Latvian Academy of Culture
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, dramatiskā teātra režija.
Toms Veličko
2013–2017
Latvian Academy of Culture

Bakalaura grāds dramatiskā teātra aktiera specialitātē.

Alise Danovska
2013–2017
Latvian Academy of Culture
Bakalaura grāds dramatiskā teātra aktiera specialitātē.
Laura Atelsone
2014 (Date is approximate)
Latvian Academy of Culture
Maģistra studijas Dramatiskā teātra režijas specialitātē.
Elizabete Elīza Bitāne
2014–2018
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Dita Jonīte
2015–2018
Latvian Academy of Culture
Klāvs Mellis
2016–2018
Latvian Academy of Culture

Dramatiskā teātra režijas maģistrantūra.

Āris Matesovičs
2016
Latvian Academy of Culture

Studijas Audiovizuālās mākslas bakalaura programmā, operatora specialitātē.

Ance Strazda
2016–2018
Latvian Academy of Culture

Maģistra programma. Kultūra un radošās industrijas.

Marija Linarte
2016–2018
Latvian Academy of Culture
Maģistra programma. Teātra māksla.
Raimonds Ķirķis
2016–2020
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Studijas Kultūras teorijas un menedžmenta apakšprogrammā

Artūrs Cingujevs
2016–2016
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Reinis Boters
2017
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Dramatiskā teātra režijas maģistrantūras studijas.

Katrīna Rudzīte
01.09.2018 yet
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Kultūras akadēmijā studē maģistra programmā "Kultūras un starpkultūru studijas".

Ivars Šteinbergs
01.09.2019 yet
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Doktorantūras studijas Kultūras teorijas programmā

Participation in organisations

Benedikts Kalnačs
2002–2004
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003


2002-2004: maģistra studiju programmu kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs
2001: starptautiskās akreditācijas komisijas eksperts

Residence

Ilze Ķuzule-Skrastiņa
2004–2008
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Dramatiskā teātra aktieru kurss

Working place

Elita Saliņa
Latvian Academy of Culture
Jānis Siliņš
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Profesors
Ruta Veidemane
1990–1998
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Ārštata lektore, lasījusi dažādus kursus par leksikoloģijas, stilistikas un poētikas jautājumiem.
Raimonds Briedis
1992 yet
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Docētājs, vēlāk Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs, kopš 1998. gada – profesors.

Ārijs Geikins
1992–1993
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Aktiermeistarības pasniedzējs.
Lauris Gundars
1997–2016
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga

Teātra, kino un TV dramaturģijas kursa vadītājs, asociētais profesors.

1991–2016: Dramaturģijas pamatu kursa lektors.

Māris Salējs
2000–2006
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga

Galvenais bibliotekārs

Ieva Struka
00.09.2000–00.02.2002
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Lektore teātra vēsturē VDT aktieru kursam.

Agrita Ozola
2001 yet
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Lektore.

Ronalds Briedis
2003–2004
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Bibliotekārs.
Krišjānis Zeļģis
2004–2006
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Bibliotekārs

Silvija Līce
2007
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Angļu valodas docente
Ieva Struka
00.02.2007–00.12.2008
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Lektore.

Ieva Struka
00.04.2007–00.04.2012
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Zinātniskās pētniecības centrs. Pētniece.

Juris Jonelis
2011
Latvian Academy of Culture
Skatuves mākslas festivāla "Patriarha rudens" tehniskais direktors, mākslinieciskais vadītājs, konsultants.
Juris Jonelis
2011
Latvian Academy of Culture
Jaunrades projektu koordinators un režisors.
Andrejs Balodis
2013
Latvian Academy of Culture
Pasniedzējs
Jānis Ozoliņš
2013
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kopš 2013. gada vieslektors Latvijas Kultūras akadēmijā.
Anna Auziņa
2014
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Vieslektore
Ingmāra Balode
2015
Latvian Academy of Culture
Rīga
Rīga
Vieslektore
Ojārs Lāms
2019
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
kopš 2019 LKA profesoru padomes loceklis

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.