Jelgavas reālskola

OrganisationJelgavas reālskola
Additional information

1567. gadā dibināta Jelgavas latīņu, vēlāk - lielā pilsētas skola. Īpašu skolas namu Jelgavā uzceļ 1577. gadā. Sākumā skolā strādā viens skolotājs, kuru uztur Jelgavas pilsoņi, ar 1595.gadu jau rektors un kantors, alga pirmajam - 250 markas gadā, otrajam - 100 markas gadā, kā arī svētkos t.s. vīna nauda; konrektors minēts tikai, sākot ar 1605. gadu. Ar nākamo, 1606. gadu tiek noteiktas regulāras - divreiz gadā - skolas vizitācijas jeb pārbaudes. 1620. gada instrukcija paredz, ka skolotājiem, tāpat kā baznīcas kalpotājiem pienākas brīva kapavieta sv. Trīsvienības baznīcā, tādējādi arī nostiprinot skolas un baznīcas saikni; instrukcijā minētas arī noteiktas skolotāju algas un četrreiz gadā 3 markas t.s. vīna naudas, bet atbildība par malkas sagādi skolai jāuzņemas skolēniem. Ap 1621. gadu skolu izposta Kurzemē iebrukušie zviedri, baznīcas vizitācija atzīst, ka telpas skolai vairs nav izmantojamas, jādomā, ka līdz 1623.gadam skolas Jelgavā nedarbojas, pēc tam pilsētas skola darbojas īrētās telpās. Skolas ēka tiek atjaunota 1630. gadā. Jauna ēka ir uzcelta 1678. gadā Katrīnas ielā (Katharinenstrasse), precīzāk - Katrīnas un Pils ielas stūrī, ēka, kurā ilgus gadus Kurzemes bruņniecība un muižniecība noturēja savus landtāgus. Tomēr 17. gadsimta beigās skolā pastāvīgi krīt audzēkņu skaits,tas ir laiks, kad skolu vada dzejnieks Kristiāns Bornmans, par kuru, atskatoties Kurzemes skolas vēsturē Zontāgs pasmejas - "Bornmans rakstīja dzeju tāpēc, ka viņam nebija skolā nebija ko darīt, vai arī viņš neko skolā nedarīja, jo rakstīja dzeju?" Pēc īsa skolas uzplaukuma 18. gadsimta sākumā pēc pārdzīvotajiem karu un mēra gadiem skolēnu skaits skolā vēl arvien ir niecīgs, piemēram, 1737. gadā skolā pirmajā klasē ir tikai 5 audzēkņi. Rektoru Mačevska, Kirhnera, Kanta un Vatsona laikā skolā atkal piedzīvo uzplaukumu, tiek papildināta mācību programma. 1721. un 1766. gadā publicēts Kurzemes pilsētas skolu likums.

Ievērojami skolotāji: A. Gecelis(Getzelius, konrektors, 1605-1621), K.Bornmanis (Bornmann, rektors 1685-1698, 1700-1714), M.F. Vatsons (Watson, "Latviešu Avīžu" dibinātāja tēvs, rektors 1759-1773,1781-1804), J.H.Kants (Kant, filozofa brālis, rektors 1775-1781; konrektors 1774-1775), J.J. Mačevskis (Maczewski, rektors 1742-1749), G.F. Stenders (Stender, konrektors, 1742-1744), K.A. Kitners (Kütner, rektors 1774-1775, konrektors 1774), E.J. Bīnemanis (Bienemann, kantors 1789-1797).

Par skolas vēsturi līdz 19. gs. vidum no: G.Otto. Die öffentliche Schulen Kurlands zu herzoglicher Zeit. 1567-1806. Monogrāfija publicēta kā pielikums Kurzemes literatūras un mākslas biedrības rakstiem (1904).

1805. gadā lielo pilsētas skolu pārveido par apriņķa skolu un no bijušajām telpām Akadēmijas ielā skola pāriet uz Lielo ielu. 1860. gadā no Jelgavas apriņķa skolas izveido Jelgavas pilsētas reālskolu. 1900. gadā tai uzceļ jaunu ēku Svētes (vēlāk Bisenieka) ielā. Skolas ēka iet bojā 1919. gadā ugunsgrēkā. 1926. gadā ēku atjauno un atver Valsts Jelgavas Skolotāju institūtu, pie tā pastāv piecgadīga paraugskola un internāts. No 1987. gada ēkā atrodas LLU Ekonomikas fakultāte. Nams atrodas Svētes ielā 18.

Citi nosaukumiJelgavas apriņķa skola 1805 -1860 (Vēsturiskais)
Jelgavas pilsētas skola 1567-1805 (Vēsturiskais)
Mitauische große Stadtschule (1567-1805) (Vēsturiskais)
Mitauische Kreisschule (1805-1860) (Vēsturiskais)
Grosse lateinische Schule in Mitau (1567-18.gs. vidum?) (Paralēlais)
Linked organizationsJelgavas latīņu skola
Jelgavas pilsētas skola
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Svētes iela 18, Jelgava
(Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001)
1900 - 1919LocationBuilding, house
2Lielā iela, Jelgava1860 - 1900LocationStreet
Person
Place, event
Type
From
To
Lielā iela, Jelgava
Education
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
Jelgava
Education
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1912
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1919

Varbūt tolaik - reālģimnāzija.

Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1919

Īsu brīdi mācījies Jelgavas lielajā pilsētas skolā rektora un dzejnieka Kristiāna Bornmaņa laikā.

Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1695
1695

Worked as a teacher at Jelgava City School, assistant or co-rector of the Rector Johann Jacob Maczewski.

Lielā iela, Jelgava
Working place
1742
1744

Īslaicīgi mācījies Jelgavas jezuītu skolā, pēc tam - Jelgavas pilsētas skolā pie rektora Mg. Kristofa Heinriha Kirhnera (Kirchner, 1725-1758), iegūst lieliskas zināšanas filozofijā un matemātikā, iepazīstas ar antīko kultūru un padziļināti apgūst latīņu valodu.

Lielā iela, Jelgava
Education
1750
1754

Mācījies Jelgavas lielajā pilsētas skolā.

Lielā iela, Jelgava
Education
1774
1779

Mācījies Jelgavas reālskolā.

Lielā iela, Jelgava
Education
1846
1848

Mācījies Jelgavas apriņķa skolā.

Jelgava
Education
1846
1848

1867. gada decembrī beidzis Jelgavas reālskolu.

Lielā iela, Jelgava
Education
00.12.1867

mācījies divus gadus.

Lielā iela, Jelgava
Education
00.01.1870
00.06.1872

Mācījies pie skolotāja Vītola, komponista Jāzepa Vītola tēva.

Lielā iela, Jelgava
Education
1872
1877

Mācījies Jelgavas reālskolā. Pēc tēva nāves no pēdējās klases izstājies.

Skolasbiedra, vēlākā literāta Almanzora rosināts, jau skolas laikā nodarbojies ar teātra spēli un dziedāšanu.

Lielā iela, Jelgava
Education
1873
1876
Lielā iela, Jelgava
Education
1873
1876

Mācījies pabeidzis reālskolas kursu.

Lielā iela, Jelgava
Education
1881
1882
Lielā iela, Jelgava
Education
1898
1904
Jelgava
Education
1899
1905
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1901
1910

1905. gadā beidzis Jelgavas reālskolu ar zelta medaļu.

Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1905
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1905
1913
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1906
Jelgava
Education
1910
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001
Education
1914

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.