Columbia University of the City of New York

OrganisationColumbia University of the City of New York
RepositoriesLatvijas literatūra
Person
Place, event
Type
From
To

Studējusi romāņu kultūru un mākslas zinātnes.

New York, USA
Education
Darbs ar datoriem.
New York, USA
Working place

Ieguva maģistra grādu bibliotēku zinātnēs.

New York, USA
Education
1957
Ieguvis maģistra grādu angļu valodā.
New York, USA
Education
1959
Studējis filozofiju un psiholoģiju.
New York, USA
Education
1911
1912

Uzsāka studijas bibliotēku zinības, kuras beidza ar maģistra grādu.

New York, USA
Education
1951

Studējusi bibliotēkzinātnes Kolumbijas universitātē.

New York, USA
Education
1952
1954

Studējis vēsturi un mākslas vēsturi, ieguva maģistra grādu bibliotēku zinātnē (Library Science Masters degree).

New York, USA
Education
1952
1963

Studējusi Kolumbijas universitātē Ņujorkā.

New York, USA
Education
1953
New York, USA
Education
1953
1958

Beidzis studijas ar maģistra grādu.

New York, USA
Education
1956

Ieguvis doklora gradu (Ph. D.) franču literatūrā par disertācijas darbu "Subjektīvie spēki Mopasāna darbos". Līdz tam līdzās studijām Kolumbijas universitātē strādāja arī par franču valodas instruktoru, bet ar nākošo mācību gadu saistījies par paligprofesoru (Assistant Professor) modernās valodās Rodailendas valsts koledžā Providensē.

United States
Education
1961

Pēc mācībām doktorantūrā un promocijas darba izstrādes Boļševiku revolūcija Latvijā no marta līdz augustam 1917. gadā un aizstāvēšanas piešķirts vēstures doktora grāds.

New York, USA
Education
1968

Angļu valodas un literatūras studijas.

Missouri, United States
Education
1994
1995

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.