Biržu un Salas draudze

OrganisationBiržu un Salas draudze
Additional information

Biržu un Salas draudzes dievkalpojumi notiek Biržu baznīcā ar filiāli Salas baznīcā Jēkabpilī. Draudze pieder Sēlpils draudzes novadam.

Draudzes mācītāji zināmi kopš 16.gs. beigām, starp tiem ievērojamākie Johans Stenders, kalpo no 1665. līdz 1669. gadam; Ernsts Aleksandrs Einhorns, kalpo no 1669. līdz 1676. gadam (?), Jakobs Florentīns Lundbergs (kalpo no 1806. līdz 1856. gadam).

Līdz 1890. gadam, kad Jēkabpili atdala no Biržu draudzes kā patstāvīgu adjunktūru ar savu mācītāju, Biržu mācītājs apkalpo arī Jēkabpili. Starp abiem pasaules kariem Jēkabpils draudze ir patstāvīga, bet Biržu mācītājs reizi mēnesī notur dievkalpojumus arī Bērzgales skolā. Vāciešu aprūpei līdz 1939. gadam Jēkabpils, bij. Salas draudzē, ir atsevišķa vācu draudze.

1938. gadā draudzē ir 3750 locekļu. Padomju laikā draudze turpina darboties, kaut arī tai 1965. gadā Biržu baznīca ir atņemta, draudze šai laikā pulcējas Jēkabpils baznīcā.

No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Nebraska, 1987, 250.lpp.

Citi nosaukumivāc. Buschhof-Holmhoffsche Gemeinde (Paralēlais)
Biržu sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze (Paralēlais)
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Biržu luterāņu baznīca
("Biržu baznīca", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214)
1847LocationChurch
Person
Place, event
Type
From
To

Kalpo kā garīgi slimā draudzes mācītāja Johana Vilhelma Vāgnera vikārs, ordinēts amatā 27. maijā.

"Biržu baznīca", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
Working place
1805
00.03.1808

Mācītāja J.V. Vāgnera adjunkts un 1808. gada 5.jūlijā ievests šai amatā, kalpojis kā dajunkts līdz 1811. gadam, kad pārņem Vāgnera vietu kā mācītājs.

"Biržu baznīca", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
Working place
27.03.1808
1811

Kalpo kā mācītājs. 1848. gada 26. septembrī iesvēta jaunuzcelto Biržu baznīcu. 1855. gadā pieņem savu dēlu Viktoru Otomaru par adjunktu. 1856.gada 13. martā piedzīvo Biržu mācītājmuižas ugunsgrēku. 1856. gada 27. maijā svin 50to amata jubileju.

"Biržu baznīca", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
Working place
1811
1856

Sākumā pieņemts darbā kā draudzes dziedātājs un skolotājs, vēlāk - ērģelnieks, ķesteris, 1840.gados pagasta rakstvedis. Pelnījies ar skrodera amatu, klavieru un ērģeļu skaņošanu. Raksturots kā dievbijīgs vīrs, mācītāja neesamības gadījumos teicis draudzei sprediķus.

"1843. gadā Jēkabmiesta pops piedāvāja Līventālam latviešu skolotāja vietu priesteru seminārā Rīgā ar 500 rbļ. lielu algu utt. Šā gada jūlija mēnesī šis pops ar kādu Rīgas bīskapa sūtītu vīru aicina viņu bīskapa vārdā pāriet pareizticībā un palikt par latviešu popu Rīgā, kur ierīkošot īpašas telpas latviešu pareizticīgo dievkalpojumiem. Par to viņš saņemšot pirmā gadā 800 rbl. un brīvu dzīvokli, brīvu apkalpošanu; otrā gadā jau 1000 rbl., pēc trim gadiem ordeni un 2000 rbl. naudas. Ne vien šiem vilinošiem solījumiem, bet arī klāt pievienotiem draudiem atturējās pretim mans Līventāls, un viņa paraugam sekoja arī Seces ķesteris Steins un Jēkabmiesta elementārskolotājs Māgens. To ievērojot, Kurzemes bruņniecība piespriedusi Līventālam kā goda balvu 100 rbļ."

No: J.F.Lundberga vēstules sekretāram 1844. gada 4.novembrī. Citēts pēc: Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā. Rīga, 1929, 150.lpp.

"Biržu baznīca", Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214
Working place
1825
1878

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.