Apgāds "Grāmatu Draugs"

OrganisationApgāds "Grāmatu Draugs"
Additional information

Vēsture

1926. gadā grāmatu apgādu "Grāmatu Draugs" dibinājis grāmatizdevējs Helmārs Rudzītis. Apgāds "Grāmatu Draugs" reģistrēts 1926. gada 23. septembrī Pēterbaznīcas laukumā 37 uz Helmāra Rudzīša mātes Annas Rudzītes vārda, jo pats Helmārs vēl nebija sasniedzis reģistrācijai nepieciešamo 25 gadu vecumu. Tobrīd spēkā esošais preses likums neļāva uzsākt patstāvīgu uzņēmējdarbību pirms 25 gadu vecuma sasniegšanas.

Turpmākajos gados apgāds paplašināts ar telpām Grēcinieku ielā 25, kur iekārtots arī veikals. No 1931. gada 5. oktobra Grēcinieku ielā 25 ir uzņēmuma "Grāmatu Draugs" atrašanās vieta.

Kopš 1928. gada apgādam Rīgā bija sava spiestuve ar modernu iekārtu. 1936. gada 16. janvārī Helmārs Rudzītis reģistrēts par apgāda "Grāmatu Draugs" atbildīgo vadītāju.

Pirmās Latvijas Republikas laikā "Grāmatu Draugs" pilnībā izmainīja grāmatu tirgu, pateicoties izdevējdarbībā izmantotajai reklāmai un abonēšanas sistēmai. Apgāds praktizēja lielas tirāžas un grāmatas pārdeva tikai par 1 latu. Grāmatu atpazīstamību tirgū veicināja arī Sigismunda Vidberga veidotā apgāda zīme.

Apgāds izdeva ne tikai pasaules literatūras klasiķu vai populāru rakstnieku, bet arī daudzu latviešu autoru darbus. Nozīmīgi bija apgāda izdotie daudzsējumu kopotu rakstu izdevumi Pāvilam Rozītim, Eduardam Vulfam, Vilim Plūdonim, Sigrīdai Undsetei, Knutam Hamsunam, Fjodoram Dostojevskim, Zelmai Lagerlēfai u.c. Apgāds publicēja arī profesora Vilhelma Purvīša rediģēto "Mākslas vēsturi", profesora Jāzepa Vītola rediģēto "Mūzikas vēsturi", Roberta Krodera "Teātra vēsturi", profesora Jāņa Strauberga "Rīgas vēsturi" un citus svarīgus izziņu izdevumus.

1940. gadā apgāds tika nacionalizēts.

Vācu okupācijas laikā apgāds ierobežotā veidā atjaunoja savu darbību. Līdz 1944. gadam apgāds izdevis ap 1500 grāmatu latviešu valodā. Darbus izdeva arī krievu valodā, dažus izdevumus arī poļu un igauņu valodā.

1944. gadā Helmārs Rudzītis emigrējis vispirms uz Austriju, tad Vāciju. Latviešu bēgļu nometnē Eslingenā atsācis grāmatnieka darbību, izdodams daiļliteratūru, skolu grāmatas. No 1946. līdz 1949. gadam apgāds izdevis literatūrai, mākslai un filozofijai veltīto žurnālu "Laiks".

1949. gadā Rudzītis izceļojis uz ASV. Vēl līdz 1951. gadam grāmatas tika iespiestas Vācijā, bet no 1951. gada apgāda "Grāmatu Draugs" grāmatas iespieda Amerikā. Apgāda trimdā publicēto grāmatu skaits pārsniedz 700 izdevumu. Tika publicēti neskaitāmi trimdas rakstnieku darbi, tāpat daudzi cittautu rakstnieku darbu tulkojumi latviešu valodā, no jauna iespiestas daudzas apgāda Latvijā publicētās grāmatas. Visvairāk publicēti autori Anšlavs Eglītis, Valdemārs Kārkliņš, Gunars Janovskis, Alfreds Dziļums, Zenta Mauriņa, Aīda Niedra, Jānis Klīdzējs, Teodors Zeltiņš, Nikolajs Kalniņš, Mariss Vētra, Arturs Voitkus u.c.

Apgāds "Grāmatu Draugs" darbību trimdā turpināja līdz pat 1992. gadam.


Vērtējumi

Kā raksta grāmatniecības vēsturnieks Konstantīns Karulis, "Savienotajās Valstīs Helmāra Rudzīša apgāds un tā izdotais laikraksts "Laiks" izveidojās par vienu no lielākajiem kultūras un informācijas centriem ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem."

"1926. gadā Rīgā dzīvo jauns latvietis, Helmars Rudzītis, 23 gadus vecs. Viņam ir idejas, iedrošināšanās domāt jaunas domas. Saskare ar mākslām un māksliniekiem vēl pusaudža gados Pēterpils operā, kur kara gados viņa ģimeni aizdzinis karš, viņā bija atvērusi agrāk nejustu pasauli. Arī divu lielo valodu – krievu un vācu – zināšana un izsalkums "aprīt" visas pieejamās pasaules autoru grāmatas liek viņam vaicāt: kāpēc arī latviešu nevarētu tikt pie visas pasaules rakstiem? Daudzās mājās arvien vēl iztiek tikai ar kalendāru, Bībeli un dziesmu grāmatu. Izdevniecību grāmatas dārgas: 4–5 lati. Vairumam mēneša alga – 60–80 latu. Kā tad lai atlicina grāmatai? Helmars Rudzītis domā vēl tālāk: kā būtu, ja izdotu tulkotas grāmatas lielā tūkstošu metienā, un pārdotu tas par vienu latu gabalā? – Lielajā avīzē "Jaunākās Ziņās": Jaunā izdevniecība "Grāmatu Draugs" dos grāmatas lasītājiem par brīvu! Tikai par piegādāšanu vai par piesūtīšanu pa pastu jāmaksā viens lats par grāmatu. Ik mēneša sākumā un vidū abonentiem tika solīta viena grāmata. Divdesmit četras gadā! No sludinājuma bija tikai jāizgriež kupons un tanī jāieraksta vārds un adrese. – Solītā sērija sludinājumā bija nodēvēta par Vērtīgu grāmatu virkni. Par vienu latu piedāvāja Kellermaņa, Dostojevska, Balzaka, Zudermaņa, Viktora Igo, Strindberga, Romēna Rolāna, Mopasāna, Merežkovska, Dekobrā grāmatas.
Kā pirmā grāmata sagatavota un jau nodota iespiešanai bija Valdemāra Kārkliņa tulkotais Bernharda Kellermaņa romāns "Idiots". Abi – Rudzītis un Kārkliņš – drebošām sirdīm gaidīja, kas nu būs? – 1926. gada oktobra brīnums latviešu grāmatniecībā izvērtās lielāks, nekā to varēja sagaidīt vai iedomāties – pastu uz mazo jaunā apgāda biroju Pēterbaznīcas laukumā sāka nest maisiem. Bija pieteikušies 18 000 abonentu! Kellermaņa "Idiots" bija jāiespiež vēl un vēl. Tā bija nepieredzēta un necerēta, bet acīm redzot nepieciešama un gaidīta revolūcija latviešu grāmatniecībā. Latviešu lasītājiem pavērās pasaules literatūras durvis."
Jānis Klīdzējs. "Grāmatu Draugam" 65 gadi. Laiks, Nr. 79, 02.10.1991

RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Beverley Rd 3402, Brooklyn
(Beverley Rd 3402, Brooklyn, New York, United States, 11203)
(Not set)LocationBuilding, house
2Pēterbaznīcas iela, Rīga23.09.1926 - 01.09.1931LocationStreet
3Grēcinieku iela 25, Rīga
(Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050)
05.10.1931 - 1944LocationBuilding, house
4Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1949LocationCity
Person
Place, event
Type
From
To
Ilustrators.
Working place

Apgāds "Grāmatu Draugs" reģistrēts 1926. gada 23. septembrī Pēterbaznīcas laukumā 37 uz Helmāra Rudzīša mātes Annas Rudzītes vārda, jo pats Helmārs vēl nebija sasniedzis reģistrācijai nepieciešamo 25 gadu vecumu.

1936. gada 16. janvārī Helmārs Rudzītis reģistrēts par apgāda "Grāmatu Draugs" atbildīgo vadītāju.

Pārtraukums apgāda darbībā ir padomju okupācijas gadā. Līdz 1944. gadam izdots ap 1500 grāmatu kopmetienā ap 6–7 miljoniem eksemplāru.

Pēterbaznīcas iela, Rīga
Working place
23.09.1926
1944
Pēterbaznīcas iela, Rīga
Working place
1928
korektors
Pēterbaznīcas iela, Rīga
Working place
1929
1936

"Latvju mazās enciklopēdijas" galvenais redaktors

Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050
Working place
1932
1936
Sietuves strādniece.
Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050
Working place
1934
1935
Ārštata tulkotāja.
Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050
Working place
1935

Latviešu bēgļu nometnē Eslingenā, Fabrikas ielas pirmajā namā, kur mita Rudzīšu ģimene, 1945. gadā tika atsākta apgāda "Grāmatu Draugs" darbība (tolaik vairāk nepieciešama bija latviešu klasiskā literatūra, trūka grāmatu skolēniem un ģimnāzistiem).

Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany
Working place
1945
1949
Korektore.
Beverley Rd 3402, Brooklyn, New York, United States, 11203
Working place
1967
1985

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.