Žurnāls "Tilts" (1949–1976)

Ilustrēts latviešu žurnāls trimdā, izdots no 1949. līdz 1976. gadam, izdevējs un galvenais redaktors Hugo Skrastiņš.

Žurnāla pirmie pieci numuri (1949-1950) izdoti Vācijā, redaktori Hugo Skrastiņš, Knuts Lesiņš, Jēkabs Poruks un Jānis Rudzītis, sākot ar 6. numuru žurnāls izdots ASV, Mineapolē.

Related persons