Laikraksts "Zemgale" (1941-1944)

Laikraksts "Zemgale" tika izdots no 1941. līdz 1944. gadam sešas reizes nedēļā.