War School / The National Defence Academy of Latvia

Latvijas Kara skola atradās Kr. Barona ielā 99 bijušā Garīgā semināra telpās. Kara skola darbojās līdz 1940. gada rudenim. Pēc akadēmijas atjaunošanas tā sākotnēji atradās Mālpils lauksaminiecības tehnikuma telpās, bet 1992. gada nogalē akadēmija ieguva jaunas telpas Rīgā, Ezermalas ielā 6/8, bijušās Birjuzova karaskolas teritorijā.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir 1919. gada 13. septembrī dibinātās Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja, atjaunota 1992. gada 13. februārī. Tā isteno profesionālas studiju programmas un veic zinātniskās'pētniecības darbu militārajā jomā. Militārā dienesta jautājumos tā ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā.

Vairāk informācijas: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Skolu muzejs