Korporācijas "Latvia" filistru biedrība

Studentu korporācija "Latvia" ir latviešu studentu korporācija; septītā vecākā no visām mūsdienu Latvijā pastāvošajām studentu korporācijām, dibināta 17.02.1917. Tērbatas (Tartu) Veterinārajā institūtā.Korporācijas "Latvia" filistru biedrība izveidota 1926. gadā. Padomju okupācijas laikā slēgta; darbība daļēji atjaunota nacistiskās okupācijas laikā. 20. gs. 90. gados atjaunota pilnībā.

Related persons