Fronhofenas Latviešu tautskola

Fronhofenas latviešu tautskola darbojās pārziņa Makša Krādziņa vadībā, skolotāji: Hugo Pūriņš, Fricis Mežgrāvis, Anna Krādziņa, Otto Millers, Milda Zemgale un Ojārs Emārs.

Related persons