Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienība "Dzintars"

Vienības darbojās dažādās trimdas vietās.

Related persons