University of Wittenberg

Vitenbergas Universitāte ir dibināta 1502. gadā. Tās idejiskais tēvs un dibinātājs ir Saksijas Frīdihs Gudrais jeb Frīdrihs III, Saksijas kūrfists (Friedrich der Weise von Sachsen, Friedrich III. (1463-1525), ievērojams ar atbalstu reformācijas kustībai un Mārtiņa Lutera idejām. Viņš piešķīra augstskolai vārdu LEUCOREA (no grieķu leukos oros jeb `baltais kalns` ar asociatīvu saikni ar Vitenbergas nosaukumu).

16. gadsimtā universitāte kalpoja ne tikai kā svarīgs reformācijas, bet arī renesanses humānisma ideju centrs, viens no tās mācībspēkiem - Džordano Bruno. Universitātes kā reformācijas kustības centra slavu būtiski stiprināja viens no tās ievērojamākajiem teologiem Filips Melanhtons. Universitāti slēdza Napoleona karu laikā 1813. gadā. Pēc Vīnes kongresa (1815) tās darbību nolēma atjaunot, apvienojot ar Halles Universitāti.

1817. gadā Vitenbergas Universitāti apvieno ar Halles Universitāti (dibināta 1694), izveidojot Halles - Vitenbergas Universitāti.

1933. gada 10. novembrī apvienotajai universitātei piešķīra Mārtiņa Lutera vārdu, augstskola šo nosaukumu ir saglabājusi: Mārtiņa Lutera Halles - Vitenbergas Universitāte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_Univer... [28.1.22.]