Jelgavas pilsētas skola

Skolas vēsture saistīta ar 1567. gadu, kad tā darbojas kā latīņu skola. Tās modernizācijas sākotne, iespējams, saistīta ar G. Tīlo rektorātu (1716-1730) 18. gadsimta pirmajā pusē, kaut gan skolotāju atalgojums kopumā ir bēdīgs. Liela nozīme ziedojumiem. Tīlo laikā izstrādāti jauni skolas likumi (1721); plašs materiāls par šo, likumu, noteikumu publikācija, kā arī skolotāju saraksti: G. Otto Die öffentliche Schulen Kurlands zu herzoglicher Zeit. 1567-1806. (1904).

Jelgavas Lielā pilsētas skola darbojas līdz 1805. gadam.