Bebru pamatskola

Līdz 1944. gadam bijušas divas skolas – Bebru pagasta "Skoliņās" un Jaunbebru pagastā. Pēc tam dibināta Bebru pamatskola. Jaunbebru pagasta skola dibināta 1860. gadā. Tā atradās pie Kokneses – Ērgļu ceļa, četrus kilometrus no Jaunbebru pils. 1891. gadā skolu pārcēla uz "Recijām". 1921. gadā tā pārcelta uz Jaunbebru pili, kurā tika nodibināta sešklasīgā pamatskola.

http://koknese.lv/bebru_pamatskola1/bebru_pamatsko...

Related persons