Ukrainas Komunistiskais žurnālistikas institūts

Ukrainas komunistiskais žurnālistikas institūts (Украинский коммунистический институт журналистики) – augstākā mācību iestāde Harkovā, pastāvēja no 1926. līdz 1941. gadam. Izveidots uz Artjoma vārdā nosauktās Komunistiskās universitātes Žurnālistikas fakultātes bāzes, kas sagatavoja preses darbiniekus. Mācību ilgums bija 3 gadi. Kara sākumā pārvietots uz Almati, kur tikai iekļauts Kazahstānas Universitātē un beidza savu darbību.

Related persons