Apekalna draudzes skola

Apekalna draudzes skolu dibinājis mācītājs Ernsts Gliks 1683. gadā, tomēr Ziemeļu kara laikā 1702. gadā skola nodedzināta.Draudzes skola darbojusies vismaz kopš 1847. gada, kad tajā mācās 12 bērni, 1861. gadā - jau simts bērni, bet pēc Jaunlaicenes skolas atvēršanas skolēnu skaits krīt - 1882. gadā tikai 30 bērni. Viens no draudzes skolas izcilākajiem pedagogiem ir Kārlis Millers, skolā strādājis no 1859. līdz 1903. gadam. Pirms otrā pasaules kara, 1934. gadā Apekalnā vēl darbojas pamatskola, kad tā slēgta, pagaidām nav noskaidrots.Ziņas no: D. Ozoliņš. Opekalna baznīca un draudze. Baznīcas Vēstnesis, nr. 5 un nr. 6 (1896).

Related persons