Aizkraukles draudzes skola

19. gadsimta otrajā pusē Aizkraukles draudze ir viena no mazākajām Vidzemē, arī draudzes skolnieku skaits nav liels. Draudzes skola ir dibināta 1840. gadā. Pirmais draudzes skolotājs ir E. Johansons (1840-1851). Draudzes skolnieku skaits pirmajos gados - 11, vēlāk tas pieaug līdz vidēji 15 - 26 skolēniem gadā. No 1861. līdz 1883. gadam par skolotāju Aizkraukles skolā strādā Jānis Bankins, pirmajos gados draudzes skola piedzīvo pieplūdumu līdz 30 skolēniem. Bankins notur mācības arī vasaras mēnešos, iedibinot t.s. vasaras skolas tradīciju, tā pastāv draudzē četrus gadus. Pēc Bankina nāves skolu pārņem P. Baldavs, atjauno vasaras skolu, skolēnu skaitu palielina līdz 39. 1890. gadā skolu apmeklē 32 skolēni ziemā un 13 vasarā.Ziņas no: P.Baldavs. Aizkraukles draudze skola un viņas liktens. Balss, nr. 32 (07.08.1891).

Related persons