Latvijas Pagaidu valdība

Latvijas Pagaidu valdība bija oficiālais nosaukums Latvijas Republikas pirmajām valdībām no 1918. gada 19. novembra līdz 1920. gada 11. jūnijam. Pagaidu valdībai bija Latvijas Tautas padomes dotas pilnvaras vadīt valsti līdz Satversmes sapulces sasaukšanai. Latvijas Pagaidu valdību vadītājs bija Kārlis Ulmanis no Latviešu Zemnieku savienības. Viņš vadīja trīs Pagaidu valdības:

Ulmaņa 1. Pagaidu valdība (1918. gada 19. novembris — 1919. gada 13. jūlijs)

Ulmaņa 2. Pagaidu valdība (1919. gada 14. jūlijs — 8. decembris)

Ulmaņa 3. Pagaidu valdība (1919. gada 9. decembris — 1920. gada 11. jūnijs)

Tikai pēc Latvijas Brīvības cīņu noslēguma un Satversmes sapulces sanākšanas varēja izveidot vispārējās vēlēšanās ievēlētu Latvijas valdību - Ulmaņa 1. Ministru kabinetu.