Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola

1959. gadā Rēzeknē sāk darbu Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas filiāle, sākumā ar divām nodaļām – Latgalei tradicionālo keramiku un tā laika pieprasīto dekoratīvo noformēšanu. Galvenais nopelns skolas tapšanā ir Voldemāram Kalpiņam, kuram līdzdarbojās Jānis Pujāts, Leons Tomašickis, Imants Žūriņš. Filiāles vadību uzņēmās vēlāk populārais akvareļgleznotājs Jānis Unda.

1969. gadā skola pārtop par Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu. Audzēkņi var apgūt mākslas keramikas, mākslinieciskās noformēšanas un aušanas specialitātes. Izglītības iestādes jaunā ēka uzcelta 1980. gadā, un līdztekus darbu sāk Bērnu mākslas skola.
1990. gadā sākas jaunas iespējas skolu absolventiem – tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas telpās.
1993. gadā Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes mākslas koledžu, vēlāk – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola.