Rīgas Politehniskā augstskola

Rīgas Politehniskā augstskola pastāv no 1862. līdz 1896. gadam, kad to pārveido par Rīgas Politehnisko institūtu. Tā ir pirmā ausgtskola mūsdienu Latvijas teritorijā, uz kuras bāzes 20. gadsimta sākumā izveidojas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Augstskolas uzdevums ir sagatavot tehniskos speciālistus, izveidota pēc Rīgas biržas komitejas un Rīgas rātes ierosinājuma ar Baltijas ģenerālgubernatora A. Suvorova atbalstu, nolikums apstiprināts 1861. gada 16./28. maijā. Augstskolas padome ietver pārstāvjus no Kurzemes, Vidzemes, Sāmsalas bruņniecības, kā arī Rīgas rātes, ģildēm, Tallinas pilsētas un Tallinas un Rīgas biržām. Sākotnēji darbojas kā privāta augstskola, kurā var mācīties jebkurš Krievijas pilsonis, nav iestājeksāmenu, mācības ir par maksu un vācu valodā. No 1862. gada līdz 1896. gadam augstskolā mācās 4941 students.

Atrašanās vietas: Kaula namā Elizabetes un Suvorova (tg.Kr. Barona ielas) stūrī (1862-1869); Troņmantnieka bulvārī (tg, Raiņa bulv. 19) augstskolas vajadzībām Gustava Hilbiga projektētā namā (1866-1896), pirmais korpuss pabeigts 1869. gadā.

Pēc: https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Politehni...