Akadēmiskā draudze

Pēc Maldoņa un profesora Kundziņa ierosmes izveidota 1929. gada 14. martā pēc Tartu universitātes parauga ar mērķi piesaistīt LU mācībspēkus, darbiniekus un akadēmiski izglītoto inteliģenci. 1938. gadā draudzē 7500 locekļu. Dievkalpojums notur Doma, pēc tam - sv. Pāvila baznīcās, pēc Baltijas vācu izceļošanas 1939.gada rudenī Akadēmiskā draudze pārceļas uz Veco Ģertrūdes baznīcu. Draudze aktīvi darbojas II pasaules kara laikā, līdz ar Padomju karaspēka ienākšanu - jādomā - draudze savu pastāvēšanu beidz, nosacīti tās tradīcijas turpina Vecās Ģertrūdes draudze.

Mācītāji: Voldemārs Maldonis (1929-1941); K. Kundziņš (1938-1944); E.Rumba (1936-1941)

AdjunktI: prof. K.Kundziņš (1929-1937); E.Rumba (1932-1936); Jānis Smilškalns (1943-1944)

Vikārs: Leons Čuibe (1941-1944).

Pēc: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. LELBA, 1987, 27.lpp.

Related persons