Torņakalna zēnu skola

Torņakalnā skola darbojas vismaz kopš 1684. gada; kopš 18. gadsimta beigām tā ir Rīgas rātes atbalstīta skola, 1860. gadā 40 skolēnu un viens skolotājs; elementārskolas tipa skola, kurā mācās arī latviešu zēni. Pēc 1887. gada skola pāriet uz mācībām krievu valodā.

1911. gadā, apvienojot Torņakalna zēnu, Torņakalna meiteņu un Aleksandra skolu, izveido Torņakalna elementārskolu, pāriet uz jaunām telpām Dārtas ielā.

No: A. Vičs. Rīgas pilsētas skolas līdz 20. gadsimta sākumam. Senatne un Māksla, nr. 1 (1937).