Blomes pamatskola

Blomē pirmā skola ir dibināta 1768. gadā kā muižas skola. 1861. gadā nodibināta pagastskola. 1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku, skolu iesauc par „Siļķītes” pagastskolu, 1880. gadā tajā mācās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums.

1932. gadā Siļķītes pagastskola tiek pārdēvēta par Blomes pagasta 6-klasīgo pamatskolu, tajā mācās 112 skolēnu, strādā 4 skolotāji.

„Siļķītes” skola pastāv 100 gadus. Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža departamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.

Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā. 2018./2019. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 46 bērni, bet pamatskolu - 79.

Pēc: https://izglitiba.smiltene.lv/blomes-pamatskola/