Baltische Monatsschrift (1859–1931)

Baltijas vācu žurnāls Baltische Monatsschrift ("Baltiešu mēnešraksts") iznāk reizi mēnesī Rīgā no 1859. gada līdz 1931. gadam. Tas atspoguļo Baltijas dzīvi dažādos aspektos, īpašu uzmanību pievēršot kultūrai. Izdevuma redaktori: līdz 25. sējumam Gustavs Koihels (Keuchel); 26.-27. sējumam Augusts Doibners/Dēbners (Deubner); 28.-33. un 55.-76. sējumam Frīdrihs Bīnemans sen un jun. (Bienemann); 34.-39. sējumam Roberts Veiss (Weiss), 40.-54. sēj. Arnolds fon Tidebēls (von Tideböhl); 56.-57. sēj. Aleksandrs Egerss (Eggers), 58.-62. sēj. V.Vulfiuss (Wulffius). 1905. gada laikā žurnālam iznāk pielikums Baltische Revolutions-Chronik ("Baltijas revolūcijas hronika") ar ziņām par postījumiem un zaudējumiem. Ar nosaukumu Baltische Monatshefte ("Baltiešu ikmēneša burtnīcas") izdevums gaitu turpina līdz 1939. gadam. Šajā laikā žurnāla redaktori ir: Reihards Vitrams (Wittram); 1935. gadā Maksmiliāns Stenders, 1936. - 1939. gadā Nikolajs Klots (Klot). Šajā laikā žurnāls iznāk pie E. Platesa Rīgā. 1937. gadā žurnālam iznāk arī speciālizdevums Aus völkischem Denken und Schaffen ("Iz tautas domām un darbiem").

Related persons