Neretas evaņģēliski luteriskā draudze

Tagadējā baznīca celta 1584.-1593. gadā ar 300 sēdvietām. Napoleona armija 1813. gadā baznīcu izmanto kā noliktavu, 1817./1818. gadā remonts. Mācītājmuižai zeme piešķirta reizē ar baznīcas celšanu, tā degusi 1760. un 1815. gadā. Pēc 1944. gada mācītājmuižai uzcelts 2. stāvs, tā izmantota kā slimnīca. Neretas draudzei ir divas filiāles Ilzē jeb Ilzes muižā un Gricgalē. Ilzē mūra baznīca celta 1790. gadā, bet bez torņa, baznīca jādomā tur bijusi jau ap 1699. gadu, jauna mūra baznīca celta arī 1844. gadā (220 sēdvietas), pēc 1944. gada ērģeles iznicinātas un altārglezna nozagta, tā gan vēlāk atgūta. Gricgalē baznīcas nav bijis, bet lūgšanu nams ierīkots 1783. gadā celtajā skolā. No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. Lincoln, 1987, 267.-268. lpp.

Related persons