Punctum festivāls: Monta. Tu. Monta. Es.

2 pictures
Literatūras un filozofijas interneta žurnāls "Punctum" (punctummagazine.lv) kopš 2016. gada katru gadu maijā divu nedēļu garumā rīko literatūras festivālu, piedāvājot publikai ar literatūru saistītus pasākumus – lasījumus, performances un koncertus. Festivāls ik pavasari pulcē autorus no Latvijas un ārvalstīm, iepazīstinot Rīgas iedzīvotājus un viesus ar jauniem un atzītiem vārdiem mūsdienu literatūrā. Dažādo notikumu – eseju, prozas un dzejas lasījumu, izstāžu, performanču, diskusiju un koncertu – mērķis ir atklāt literatūras daudzējādos aspektus un sasaistes punktus ar plašāku kultūras kontekstu. Katru gadu festivāls veltīts kādai konkrētai tēmai. 2018. gadā, Latvijas simtgadē, festivāls aizritēja atmiņu zīmē, savukārt 2019. gadā uzmanības centrā bija Montas Kromas urbānais modernisms.Festivāla "Monta. Tu. Monta. Es." programmā "Punctum" īstenoja starpdisciplināru pastaigu "Montas nakts" ar Māras Ķimeles režisētu dzejkoncertu, kurā piedalījās aktieri Guna Zariņa, Kaspars Znotiņš un Jana Čivžele, mūziķi Arturs Skutelis un Alise Joste, grupas "Sigma", "Zāle", "Ezeri" un "JUUK". Notika arī krājuma "Monta Kroma. Re:" atklāšanas lasījumi, kuros mūsdienu autori iepazīstināja ar dzejoļiem, kas tapuši, iedvesmojoties no Kromas daiļrades, savukārt citas Kromas literatūrā nozīmīgas tēmas lasījumos izcēla dzejnieki Ingmāra Balode, Arvis Viguls, Grēta Ambrazaite (Lietuva), fs (Igaunija) un prozaiķi Marčins Viha (Polija), Alvīds Šlepiks (Lietuva), Mārja Kangro (Igaunija), Inese Zandere un Ērika Bērziņa. Festivāla laikā notika arī britu rakstnieces Annas Lorensas Pjetroni īsprozas pastaiga Rīgas maršrutos, savukārt Dzejas dienās Kromas simtgadi "Punctum" noslēdza ar peformanču mākslinieces Signes Valtiņas un skaņu mākslinieka Maksima Šenteļeva meditatīvu interaktīvo izrādi Montas Kromas dzejas topogrāfijā.2020. gadā festivāls ieguva Latviešu literatūras gada balvas speciālbalvu par īpašu veikumu literatūrā – dzejnieces Montas Kromas literārā devuma daudzpusīgu un spilgtu rezonansi, sniedzot būtisku radošu impulsu mūsdienu latviešu dzejas attīstībā un sinerģijas veicināšanā ar citām mākslas nozarēm.
Festivāla komanda – grāmatas "Monta Kroma. Re:" sastādītāja Elvīra Bloma, dzejkoncerta un konferences (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) idejas autori un rīkotāji Jānis Ozoliņš un Kārlis Vērdiņš, festivāla dizaineris Alexey Murashko. Festivāla programmu veidoja žurnāla Punctum redaktori Laura Brokāne, Artis Ostups un Vilis Kasims.AtzinumiMontas Kromas simtgadē, aktualizējot spožās latviešu modernistes literāro devumu, 2019. gada maijā norisinājās virkne aizraujošu pasākumu – uz modernisma attīstību fokusēti eseju lasījumi; akadēmiska, bet vienlaikus atsvaidzinoša, M. Kromas dzīvei un daiļradei veltīta konference; kā arī vērienīgs dzejkoncerts Rīgas cirkā Māras Ķimeles režijā. Tam visam pa vidu – diskusijas, dzejas un prozas lasījumi, izglītojoša pastaiga un grāmatu atvēršanas svētki. "Punctum" festivāla ietvaros iznāca grāmata "Monta Kroma. Re:", kurā tika publicēti 23 mūsdienu dzejnieku darbi – veltījumi, atbildes un parafrāzes. "Punctum" festivāla daudzpusīgās norises saliedēja virkni dzejnieku, rakstnieku un Kromas pētnieku, liekot sajust, kā dzejniece no mūžības turpina sapurināt kolēģus, līdzīgi, kā to tika darījusi dzīves laikā. Savukārt jubilejas izdevumi (šogad gaidāms arī pēckonferences rakstu krājums) un Kromas daiļradi atklājošie pasākumi ļāva arī jaunajai paaudzei uzzināt par Montu Kromu, bet daudziem citiem parādīja dzejnieci neierastā skatījumā.Dzejniece Anna Auziņa
"Pērn literatūras un filozofijas interneta žurnāls "Punctum" organizēja jau ceturto literatūras festivālu, šoreiz veltītu modernisma dzejniecei Montai Kromai. Iepriekšējie divi pievērsās laikmetīguma un atmiņu tēmām.10 dienu ilgajā festivālā "Monta. Tu. Monta. Es." dalībniekiem un apmeklētājiem tika piedāvāta plaša pasākumu programma – eseju lasījumi, literārās pastaigas, sarunas, dzejas vakars, prozas vakars, starptautiska konference, režisores Māras Ķimeles veidots dzejkoncerts, interaktīva izrāde un grāmatas prezentācija. Atzinīgi vērtējams festivāla ietvaros radītais literārais mantojums – grāmata "Monta Kroma. Re:", kurā iekļauti dzejnieces un mūsdienu dzejdaru teksti, kas radīti kā atspulgi un savijumi ar Kromas dzejoļiem.Tradīcijas statusu ieguvušajam festivālam ik gadu atsaucas dažādu kultūras nozaru pārstāvji. Vērienīgā rezonanse apliecina festivāla nozīmīgumu Latvijas kultūrvidē un literatūras pasākumu pieaugošajā daudzveidībā."Rakstniece Evija GulbeAvots: laligaba.lv

Related persons