Laikraksts "Latvijas Zinātnieks" (1958–1961)

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas partijas biroja un arodbiedrības vietējās komitejas izdevums. Iznācis vienu reizi divās nedēļās. Redaktori laika gaitā bijuši E. Trinklers, Georgs Mackovs.

Related persons