Writing school of Riga Orphanage

Rīgas pilsētas bāreņu nama Rakstu skola ir viena no trim zemāka tipa izglītības iestādēm Rīgā 18. gadsimtā. Divas citas rakstu skolas darbojas pie Rīgas rātes. Rakstu dod pamatizglītību, pēc tās beigšanas iespējams mācības turpināt ģimnāzijā vai licejā.