Wilhelm Christian Anderas Müller

Ziņas par Vilhelma Kristiāna Millera dzīvi un darbību ir ir trūcīgas. Viņš iespējams ir ienācējs no Švarcburgas-Rūdolštates, kur jau darbojies kā grāmattirgotājs. 18. un 19. gadsimta mijā (ap 1795 - mir.1808?) gadu ir izdevis dažāda satura grāmatas (operas librets, krievu anekdošu par Pēteri Lielo tulkojums vāciski, gadagrāmata par Baltijas kultūrvēsturi, saimnieciski padomi utt.) Rīgā un Leipcigā, Jelgavā, Rīgā un Jelgavā, kā arī tirgojies ar grāmatām, kas laikam gan bijis galvenais viņa ienākumu avots. Rīgā Millera grāmatveikals atradies Pils ielas stūrī (gruntsgabala nr.250). Precējies ar Katrīnu Elizabeti, dzimušu Šmitu (Schmidt). 1808. gadā viņa jau ir atraitne, īpašums tiek izpardots. Millera izdevumi, piemēram vācu kopkatalogā: https://gso.gbv.de/ ; trūcīgas biogrāfiskas ziņas arī "Rigische Anzeigen" (1808, nr.45) un "Mitauische Zeitung" (1808, nr.77)

Related persons