Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība

Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība nodibināta tā dēvētā Lībiešu krasta centrā Mazirbē 1998. gada 1. augustā. Biedrības dibināšanā piedalījās 48 cilvēki, starp kuriem lielākoties bija latvieši, somi un igauņi, bet bija arī vācu zinātnieks un diplomāti no Norvēģijas, Dānijas un Igaunijas vēstniecības Latvijā.

Starptautiskās biedrības darbībai vēlāk pievienojās lībiešu draugi un lībiešu valodas un kultūras pētnieki arī no citām valstīm. [..] Saskaņā ar statūtu otro paragrāfu "biedrības mērķis ir lībiešu atbalstīšana, lībiešu kultūras sargāšana, veicināšana, attīstīšana un atbalstīšana, kā arī lībiešu un kaimiņvalstu un kaimiņu tautu kultūras sadarbības un sakaru palielināšana".

Avots: Mekeleinens, Tapio. Starptautiskā Lībiešu draugu biedrība. 05.06.2006. livones.net. Skatīts: 2019. gada 10. aprīlī.

Related persons