Latvijas PSR Arodbiedrību centrālā padome

1940. gada 7. jūlijā izveidoja Latvijas Arodbiedrību centrālo padomi. Kad augustā Latviju pievieno PSRS, to pārdēvē par Latvijas PSR Centrālo arodbiedrību padomi. Tās pirmais priekšsēdētājs ir bijušais kreisais arodnieks, Rīgas domnieks un Saeimas deputāts Roberts Lapiņš. Iestādi uzreiz pakļāva Vissavienības padomei.

Avots: http://www.la.lv/gabalins-latvijas-paklausanas-moz...

Related persons