Herberta Dorbes memoriālais muzejs "Senču Putekļi"

Foto: Mikola Slobodjaņuks

Ēku rakstnieks Herberts Dorbe cēlis 20. gadsimta 50. gadu beigās, uz dzīvi Dorbes ģimene pārcēlusies 1960. gada pavasarī. Mājā bieži viesojušies mūziķi un rakstnieki gan no Ventspils gan Latvijas.


Latvijas PSR Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmums Nr. 7 par muzeja izveidi pieņemts 1988. gada 7. janvārī. Apmeklētājiem muzejs atklāts 1989. gada 19. maijā.

Rakstnieka Herberta Dorbes (1894–1983) memoriālo māju var uzskatīt arī par Ventspils literatūras muzeju. Muzejā atrodas gan rakstnieka manuskripti un izdotie darbi, gan arī materiāli par citiem Ventspils novada literātiem.

Muzejs rīko literārus sarīkojumus un tikšanās, arī izstādes. Apkārtni grezno vēl H. Dorbes dzīves laikā veidotais dārzs ar retu šķirņu kokiem un augiem. Dzejas dienās tur pulcējas novada rakstnieki, dzejnieki un literatūras cienītāji.

Mājas nosaukumu "Senču putekļi" devusi rakstnieka savāktā etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, kuru 1970. gadā rakstnieks dāvināja Ventspils muzejam. Mājas būvniecību, tās nosaukuma rašanos un dārza ierīkošanu H. Dorbe aprakstījis grāmatā "Savu bēniņu direktors".

Avots: muzejs.ventspils.lv

Par mājas būvniecību, tās nosaukuma rašanos un dārza iekopšanu Herberts Dorbe rakstījis autobiogrāfiskās prozas krājumā "Savu bēniņu direktors" (1984).

Related persons