Mēnešraksts "Varavīksna"

Mākslas un literatūras mēnešraksts, kas iznāk no 1946. līdz 1947. gadam Oldenburgā, Vācijā.

Related persons