Latvijas Tekstilmākslinieku Asociācija

Latvijas Tekstilmākslas Asociācija dibināta Rīgā, 1994. gadā. Tā dibināta ar mērķi sekmēt tekstilmākslas aktivitātes, mākslinieku radošo iniciatīvu, māksliniecisko jaunradi un intelektuālā potenciāla attīstību. Kā arī veicināt Latvijas tekstilmākslas mākslas iekļaušanos pasaules mākslas procesos. Izveidot ar radnieciskām organizācijām un fondiem valstī un ārvalstīs sadarbības programmas, organizēt mākslinieku piedalīšanos starptautiskās izstādēs, kongresos un simpozijos. Piesaistīt finansēšanai nepieciešamos resursus augsti māksliniecisku un pilnvērtīgu darbu radīšanai. Avots: https://www.ltm.lv/about/

Related persons