Laikraksts "Sikspārnis" (1922–1926)

Satīrisks laikraksts "Sikspārnis" iznāca no 1922. līdz 1926. gadam divas reizes nedēļā. Vairāki redaktori, nozīmīgākais Alfrēds Veinbergs (Klenders). Avīze sevi pieteica kā "lielākā un vecākā smieklu un izsmieklu avīze".

1924. gadā Rīgas apgabaltiesa piesprieda galvenajam redaktoram sodu – naudassodu vai arestu – un vienu žurnāla numuru konfiscēja.