Laikraksts "Tēvzeme: Latvian Newspaper"

Ar UNRRA atļauju 1945. gada 18. novembrī latviešu bēgļu nometnē Hānavā iznāca latviešu nedēļas laikraksta pirmais numurs. 1948. gada 27. oktobrī iznāca pēdējais laikraksta numurs.

Laikraksta izdevējs Latviešu komiteja Hānavā; galvenais redaktors Ludvigs Bērziņš.

4-6 lappušu laikrakstam bija arī lappuse "Literatūra un māksla", kurā publicēti svešumā tapuši jaundarbi, kultūras dzīves apskati, recenzijas un citas veida bēgļu kultūras ziņas.

Laikraksts sniedz bagātīgu ieskatu latviešu bēgļu nometņu ikdienā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē, kā arī aktuālajos pasaules politiskajos notikumos.