Laikraksts "Jaunais Zemgalietis"

Progresīvs dienas laikraksts, kas iznācis katru dienu, izņemot pirmdienas. Numura cena 5 santīmi.

Pirmais numurs iznāca 1923. gada oktobrī 4 lappušu apjomā; atbildīgais redaktors Dr. D. Bīskaps. 

Izdots Jelgavā. no 1923. līdz 1934. gadam. Redakcijas adrese Katoļu iela 21, Jelgava. Izdevējs: komanditsabiedrība "Jaunais Zemgalietis".