Laikraksts "Jaunatnes Dzīve"

Vidusskolu, pamatskolu un pārējās jaunatnes nedēļas laikraksts "Jaunatnes Dzīve. Skolā un sētā." iznāk ceturtdienās un svētdienās. Ievieto vidusskolu, pamatskolu un pārējās jaunatnes rakstus un sniedz rakstus visos jaunatni un skoiotājus interesējošos jautājumos.

Redakcijas un ekspedīcijas adrese: Parka ielā 6, dzīvoklis 1.

Abonementa maksa ar piesūtīšanu mēnesī Rīgā 35 rubļi, ārienē 40 rubļi, uz ārzemēm 80 rubļi. Pirmais numurs iznāca svētdien, 1923. gada 4. februārī. Numurs maksāja 5 rubļus.