Laikraksts "Drywa"

2 pictures

"Drywa" (latviešu: "Druva") bija Latgales laikraksts latgaliešu valodā, kas radās pirmās nacionālās atmodas Latgalē laikā 1908. gadā. Tas ir sava laika plašākais un ilgāk eksistējošais laikraksts reģionā. Avīzes pirmais numurs nāca klajā 1908. gada 15. maijā. To izdeva Pēterburgā, redakcija atradās Ņevas prospektā 40, bet tās pastāvēšanas pēdējos mēnešos Rēzeknē. Laikraksta redaktors bija Kazimirs Skrinda.

Sākotnēji laikraksts iznācis tikai reizi mēnesī, 1909. gadā – 2 reizes mēnesī, 1910. gadā – trīs reizes mēnesī. No 1913. gada iznāca vienu reizi nedēļā, tās apjoms bija 4–8 lappuses.

Sākot ar 1912. gada decembri iznāk garīgais pielikums, kam no 1914. gada dots nosaukums "Goreigō maize". Tajā publicējas Kazimirs Skrinda, P. Tukišs, St. Vaikuls, Rozālija Tabine, priesteris Pēteris Apšinīks un citi. Visā "Drywas" iznākšanas laikā pielikums izdots 86 reizes ar astoņām lappusēm numurā.

"Drywas" zinātniskais pielikums (1912–1913) septiņās brošūrās iepazīstina lasītājus ar zinātnes atziņām par elektrību, telegrāfu, aviāciju utt.

1914.–1915. gadā iznāk atsevišķs lauksaimniecības pielikums. 1917. gadā sabiedriski politiskiem tematiem veltītas "Tautas bibliotēkas brošūras".

Četrus gadus Antona Skrindas vadībā iznāk arī gadagrāmata "Drywas kalendārs".