Writing by Antons Bārda

TitleWriting by Antons Bārda
TypePhoto
No.5
ParakstsAntona Bārdas (1891–1891) dzejoļa “Nakts zoneta” uzmetums rokrakstā. 20. gadsimta 20. gadu sākums. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums, RTMM 597446.

Teksta atšifrējums:

Caur nakšu tālumu tu manas domas saisti
Un acim redzet liec, kaut vis tas māņi vien,

Ka tevi apbrīnot kāds slepens demons lien,
Kad krūts tev atsegta un mati vaļā laisti.

Tu slīkstot spilvenos tik gurdimaiga dusā kaisti,
Uz kakla sniegbaltā tev tumšas cirstas skrien
Un it kā kokli to ar mēmam stīgam sien

Bet tava sega bēg kā tumšs un puķains strauts
Pār ceļiem apaļiem, kas mirdz caur tumsu kaili,
Un rokas mulstot slīd un lūpas vārdus jauc.
Dzejoļa manuskriptā būtiskas atšķirības no pamatteksta – atšķirīgs otrais pants, trūkst pēdējā panta.
Pirmpublikācija periodikā – kopā “Zonetu cikls” žurnālā ““Latvijas Kareivja” Svētdienas Pielikums”, nr. 25, 1922. gada 15. oktobrī kā četru sonetu cikla otrais dzejolis. Atkārtota publikācija periodikā: žurnālā “Nedēļa”, nr. 39, 1924. gada 26. septembrī.
Sonets iekļauts Antona Bārdas pirmajā dzejoļu krājumā “Dziesmu Dievs” (Rīga: Valters un Rapa, 1930).

Rokraksta informāciju sagatavojusi Ruta Kurpniece.
Personas attēlāAntons Bārda
IndoorsNo
Vieta un datums1910 – 1922 (Date is approximate)
ColoursNo

Map legend

#LocationDateTypeType of location
  
No results found.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.