Collections

View:
Showing 1-17 of 17 items.
#SīktēlsNo.OrganisationLanguagesYearTitleShort descriptionSubmitted byFiles 
    
1
1lv(not set)(not set)Augusts Bīlenšteins, Dreimaņu P., K. Dauguls, Peitāns A., Blumbergs., J. Steinbergs, Zievalds P., J. Bergmans, Šķerbergs A., Vītoliņš A., Bīlenšteina māte, Lienevalds, K. G. Freidenfelds, Tomans., Graudiņu J., Valdovska., Pēteris Blaus, Vagners, Lerhe K., Bertelsons, Celmiņu M., Blaubergs K., Naprovska., Ozols J., Zunte, Švanbergs P., J. Gailīts, J. Akmentiņu, Mislņš J., Strādnieks A., Pētersonu K., Buclers, J. Knostenbergs P., J. Ezers, Sk. Heniņš J. Pūņi, Šmitu K., Vulfs J., Kalniņš N., F. Fišers, J. Kauliņš, Kārkliņu E., Grestes J., M. Freimane, Šmitu A., Šepskis, Klintskalns E., Zīle R., Graudiņu J., K. Elverfelda, Klusiņš M., S. Jānis, Viesturs., Kristaps Bahmanis, Matisons J., A. Jansons, J. Mūrnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., Treiliba K., Plaudis J., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Palevičs J., Becenbergs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Mikus Skruzītis, Kārlis Ābele, llsters J., Ūdru A., Kārlis Ports, Lašu P., Miķelsonu A., Jānis Baumanis, Kromšu A., Blaubergs P., Studane M., Jass A., Ģirģens J., Liepiņu J., Ļūļe I., Stukuļu E., Kalniņu J,, Kreicmans J., F. Mierkalns, Lapiņš, J. Sproģis, Vīksne J., Jansons 1., Niedres J., Kalnvārnu A., V. Gaile, Karpu J., Ansabergs, Piperu A., J. Grīnberģis, Girgensons J., Zaļenieks, Purņa J., E. Letermans, E. Birznieks, O. Mačiņš, Ozolu J., Bredenfelds, M. Siliņš, Jēkabs Kurpnieks, Mačulans, M. Eihe, Ķesteris K., Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Boks, Ansons J., Šteinberga A., Bērziņs, Ieviņš, Ansis Bandrevičs, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Jānis Avens4858
2
4lv(not set)Barona un Brīvzemnieka krājumsPētersonu K., Pēteris Blaus, Celmiņu M., Dreimaņu P., Sk. Heniņš J. Pūņi, Blaubergs K., Ozols J., M. Freimane, Matisons J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Mislņš J., A. Jansons, Šmitu K., llsters J., J. Akmentiņu, Augusts Bīlenšteins, Vulfs J., Buclers, Strādnieks A., J. Mūrnieks, Jansons 1., Girgensons J., Kārkliņu E., Miķelsonu A., Treiliba K., Lašu P., Peitāns A., Grestes J., M. Eihe, J. Steinbergs, Kļaviņš J., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Zīle R., Kalniņš N., Konrads J., V. Gaile, Kalniņš J., Šmits K., Šķerbergs A., Skurbe J., Ozolu J., Šteinberga A., Paeglis J., Jānis Avens, J. Sproģis, K. Dauguls, M. Siliņš, Ģirģens J., Bredenfelds, Klintskalns E., Putniņš A., Jānis Baumanis, J. Ezers, Kundziņš K., Karpu J., Kārlis Ports, Ansis Bandrevičs, K. G. Freidenfelds, Zievalds P., Hartmanis, Teters, Zunte, Graudiņu K., F. Fišers, F. Mierkalns, Paegļu Mārtiņš, Tomans., Graudiņu J., Boks, Ķesteris K., J. Bergmans, Ūdru A., Blumbergs., Šteinbergs K., Klusiņš M., Kristaps Bahmanis, J. Kauliņš, J. Gailīts, Ansabergs, Bertelsons, Ieviņš, Graudiņu J., Reinis Ebelis, Palevičs J., Mikus Skruzītis, Jansonu J., Plaudis J., Kukule L., Pētersons P., Bērziņs, Vagners, Galke F., Vītoliņš A., M. Dreimane, Mazvērsīts J., Šmitu A., Lienevalds, Valdovska., J. Grīnberģis, Alkšņu J., Arāju K., A. Boze, Blaubergs P., Ansons J., Zaļenieks, E. Letermans, Graudiņš K., Šepskis, S. Jānis, A. Ezeriņš, Stūls P., Jass A., Liepiņu J., Krūmiņš K., Liecnieks K., L. Fišere, Naprovska., Bērziņš, O. Mačiņš, Rencs J., Stukuļu E., Grigale M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Vīksne J., Pakalnu F., Taupmans, Lerhe K., Matuts J., J. Graudiņš, Švanbergs P., Zivarte A., Kjaviņš E., Virpis A., Kadeģis A., Jānis Pārstrauts, Rēvalde A., Becenbergs, Kalnvārnu A., Poriete I., E. Birznieks, Briedis A., K. Elverfelda, Kromšu A., Studane M., Bīlenšteina māte, J. Knostenbergs P., Krumiņa J., Pumpure M., Auseklis, Purņa J., Rozentals J., Liepiņu K., Jēkabs Kurpnieks, Ļūļe I., Bifners J., Dreimane J., K. Brīvnieks, Sebešs P., Šēfers., Bērziņš, Piperu A., H. Visendorfs, Kalniņu J., A. Burkinu, Grauziņa I., Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Kalniņu J,, Virpis N., Kadeģis J., Tomsons R., Saulīts J., Ozols, E. Žiglevics, Vītols R., Baumans, Ozols, Griens L., Kleinhofs-Mazmuižnieks, Lundmane I., Mednis, Ciemīšu E., F. Jansons, Miķelsons., Sīlis M., J. Grīva, Viesturs., Ziednere L., Kārlis Ābele, Lība Zidnere19506
3
8lv(not set)H. Visendorfa krājumsReinis Ebelis, J. Kauliņš, Becenbergs, Rencs J., Mazvērsīts J., O. Mačiņš, J. Grīnberģis, Kromšu A., Augusts Bīlenšteins, Taupmans, Arāju K., Kārkliņu E., Mislņš J., Pētersonu K., Auseklis, H. Visendorfs, Dreimaņu P., Ļūļe I., Poriete I., M. Freimane, Blaubergs K., Peitāns A., J. Steinbergs, Ozols J., F. Fišers, J. Ezers, Pēteris Blaus, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Akmentiņu, Celmiņu M., Studane M., Grauziņa I., Sk. Heniņš J. Pūņi, Šķerbergs A., llsters J., K. Dauguls, Karpu J., Ģirģens J., Grigale M., Jass A., Vīksne J., Buclers, Mačulans, Ūdru A., Šmitu K., A. Jansons, Vulfs J., K. G. Freidenfelds, Klintskalns E., Zievalds P., Palevičs J., Grestes J., J. Mūrnieks, Blumbergs., Purņa J., Bīlenšteina māte, Kristaps Bahmanis, Bērziņš, Ozols, Strādnieks A., Kārlis Ports, Alkšņu J., Lašu P., Bertelsons, Baumans, Ozols, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jansons 1., Matisons J., Girgensons J., Miķelsonu A., Pinne., Kalnvārnu A., Kalniņš N., Šepskis, Vītoliņš A., Graudiņu J., Lienevalds, Tomans., Jānis Avens, Graudiņš K., Plaudis J., Vagners, Bredenfelds, Jānis Baumanis, A. Boze, J. Gailīts, F. Mierkalns, Valdovska., V. Gaile, Šmitu A., Konrads J., Treiliba K., Liepiņu K., Šteinbergs K., Zunte, Liepiņu J., S. Jānis, Vītola Z., Kundziņš K., Pakalnu F., Ansabergs, E. Letermans, Zīle R., Graudiņu J., E. Birznieks, Šmits K., Ozolu J., M. Siliņš, M. Eihe, Griens L., Ozols., Šteinberga A., Jānis Pārstrauts, Bērziņs, Ieviņš, Paegļu Mārtiņš, Putniņš A., Jansonu J., Saržanfs J., Piperu A., Zaļenieks, Kļaviņš J., Skurbe J., Kalniņš J., Kalniņš R., A. Burkinu, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, Paeglis J., Krūmiņš K., Teters, Stukuļu E., Kalniņu J,, Matuts J., Naprovska., Mednis, Ģirģenu J., Švanbergs P., F. Jansons, Zivarte A., Pētersons P., Boks, J. Knostenbergs P., Kreicmans J., K. Balodis, K. Gangnus, Sebešs P., Rēvalde A., Viesturs., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, J. Bergmans3764
4
9lv, ru(not set)Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļaJ. Ezers, Palevičs J., Alkšņu J., Karpu J., Kristaps Bahmanis, F. Fišers, F. Mierkalns, Pakalnu F., J. Kauliņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, Liepiņu K., E. Birznieks, Augusts Bīlenšteins, F. Jansons, Kalniņu J,, M. Freimane, Kārkliņu E., Ansabergs, Stukuļu E., Ieviņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, Niedres J., Griens L., Ģirģenu J., Dreimaņu P., Blumbergs., Bērziņs, Pētersonu K., Ozols J., Jansons 1., A. Jansons, Vulfs J., Celmiņu M., Kromšu A., K. G. Freidenfelds, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, Mislņš J., Jēkabs Kurpnieks, Kleinhofs-Mazmuižnieks, Blaubergs K., Strādnieks A., Saržanfs J., Bērziņš, Matisons J., Klintskalns E., Peitāns A., Jānis Baumanis, Buclers, J. Grīnberģis, Lienevalds, llsters J., J. Mūrnieks, Konrads J., Ģirģens J., M. Eihe, Taupmans, Lerhe K., Herfeļu A., Jānis Avens, Kundziņš K., E. Letermans, J. Steinbergs, Lašu P., Kalniņu J., Graudiņu J., Zunte, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Paegļu Mārtiņš, Šmitu K., Šķerbergs A., K. Dauguls, Zievalds P., Rozentals J., Arāju K., Kalniņš J., Šepskis, Graudiņu J., Briedis A., Blaubergs P., Bīlenšteina māte, Rencs J., Ļūļe I., Tomans., S. Jānis, Grigale M., Šteinberga A., Valdovska., Piperu A., Girgensons J., Treiliba K., Skurbe J., Poriete I., Plaudis J., Bredenfelds, L. Fišere, J. Graudiņš, Mezevskis J., Bērziņš, Vīksne J., Mazvērsīts J., Ūdru A., Grestes J., Kalnvārnu A., Kārlis Ports, Purņa J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Zīle R., Miķelsonu A., Vītoliņš A., Vagners, Šteinbergs K., Mačulans, Liepiņu J., Paeglis J., Krūmiņš K., Teters, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Dreimane J., J. Knostenbergs P., Virpis A., Jānis Pārstrauts, Pinne., Ziednere L., A. Zvirbulis, Becenbergs, Ansis Bandrevičs, Reinis Ebelis, Kārlis Ābele, Lība Zidnere, J. Bergmans3113
5
2252lv(not set)Roberta Bērziņa dainu vākumsR. Bērziņš, Vulfs J., Sk. Heniņš J. Pūņi, Reinis Alauns, Pētersonu K., E. Letermans, Matīss Ārons, Celmiņu M., Karpu J., Ozols J., Mislņš J., Pēteris Balsts, Kundziņš K., Matisons J., K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Šepskis, Jānis Baumanis, Kromšu A., Rencs J., Pēteris Blaus, Kārkliņu E., Šmitu K., Mazvērsīts J., Dreimaņu P., J. Grīnberģis, P. Akmens, Blaubergs K., J. Ezers, Kristaps Alksnis-Zundulis, Paegļu Mārtiņš, D. Balods, Bērziņš, Ozols, Strādnieks A., Jānis Bajars, M. Baumans, J. Akmentiņu, Jānis Ansabergs, Niedres J., A. Jansons, A. Ariņš, E. Žiglevics, Blumbergs., Zievalds P., Alkšņu J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Treiliba K., J. Steinbergs, Skurbe J., Arāju K., Graudiņu J., F. Fišers, O. Mačiņš, Ozolu J., Šteinbergs K., A. Boze, Ģirģens J., Vilis Altbergs, Liepiņu J., Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Emīlija Baginska, Kalniņu J,, Švanbergs P., Mezevskis J., Pētersons P., J. Knostenbergs P., Kristaps Bahmanis, Ansis Bandrevičs, Augusts Bīlenšteins944
6
2369lv(not set)Annas Gulbes dainu vākums SesavāA. Gulbe, Mazvērsīts J., Pēteris Blaus, Bērziņš, Kundziņš K., Rozentals J., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Ansis Bandrevičs, Ludis Bērziņš38
7
2456lv(not set)Jāņa Kovaļevska dainu vākums Jānis Kovaļevskis, Augusts Bīlenšteins, R. Bērziņš, Vulfs J., J. V. Gudža, Mazvērsīts J., Kalniņš K., Reinis Alauns, Kope A., Jankovskis J., Matīss Ārons, Pētersonu K., Otis Kirsteins, M. Freimane, E. Letermans, J. Kauliņš, Iklavs, Ludis Bērziņš, J. Dūks, Done F., Šmitu K., llsters J., Dreimaņu P., Jansons J., J. P., Ozols J., P. Akmens, J. Steinbergs, Dekšenieku A., Klaustiņš A., E. Jakobsonu, Jurkovsku E., J. Graudiņš, A. Gulbe, Putniņš A., Kundziņš K., J. Akmentiņu, Matisons J., Valdovska., Celmiņu M., J. Davids, J. Mūrnieks, Jānis Dreimanis, Kārlis Ports, J. Gailis, Blumbergs., Saržanfs J., Buclers, J. Grīnberģis, Girgensons J., Zaļenieks, Janfelds, Pāvils Jansons, P. Dambītis, Skurbe J., Graudiņš K., F. Dumpis, Lašu P., J. Drīzuls, Atis Otis Kauliņš, Dīriķis J., Jaunzems K., Heidena J., E. Birznieks, J. Ezers, Bredenfelds, Mačulans, Kalniņš P., Helene Brunava, Tomans., Emīlija Baginska, Mednis, Palevičs J., Klusiņš M., Pēteris Balsts, Kreicmans J., Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ansis Bandrevičs, D. Balods765
8
2487lv(not set)D. Lauciņa dainu vākums RundālēLauciņš D., Mazvērsīts J., R. Bērziņš, Kope A., Jānis Kovaļevskis, E. Letermans, Jankovskis J., Ludis Bērziņš, J. V. Gudža, A. Gulbe, Otis Kirsteins, J. Grīnberģis, Helene Brunava, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ansis Bandrevičs, Pēteris Blaus, Sk. Heniņš J. Pūņi, Matīss Ārons, llsters J., J. Akmentiņu, Jānis Ansabergs, Reinis Alauns, Ūdru A., Celmiņu M., A. Paeglis, Karpu J., Kalniņš K., Ozols J., T. Ērenstreits, Krieviņu K., Kreicbergs A., Šepskis, Blaubergs K., Krausurbis, Katrine Brežinska, Iklavs, Klusiņš M., F. Jansons, Are E., Indriksone K., Kārkliņu E., Šmitu K., K. Dinsbergs, Kundziņš K., Jānis Bajars, Pētersonu K., Jansons J., Lābanu A., Gelings, J. P., Hollanders J., K. G. Freidenfelds, V. Gaile, M. Freimane, Saržanfs J., Vulfs J., Buclers, R. V. Bērziņš, Purņa J., E. Briedis, Pāvils Jansons, Arāju K., Dekšenieku A., Kalniņš J., Eglītes N., Kārlis Bike, Klaustiņš A., Lašu P., Kaminsku I., Graudiņu J., Dīriķis J., Plaudis J., E. Birznieks, Alberts J., Bertelsons, A. Druķerts, Bredenfelds, Ģirģens J., Hazners A., Jurkovsku E., Kalniņš P., Pētersons P., Kažoku M., Pēteris Balsts, Augusts Bīlenšteins, Georgs Frīdrihs Bitners635
9
2496lv(not set)Kleinbergu Jāņa un Līdaku Jāņa dainu vākumsJ. Līdaku, Jānis Kleinbergs, R. Bērziņš, Kleinbergu Ž., Lauciņš D., Matīss Ārons, Jānis Kovaļevskis, Vulfs J., J. V. Gudža, Augusts Bīlenšteins, Ansis Lerhis-Puškaitis, Reinis Alauns, Otis Kirsteins, Celmiņu M., Ludis Bērziņš, Dreimaņu P., J. Gailis, E. Letermans, J. P., Kreicbergs A., Jankovskis J., Krausurbis, Katrine Brežinska, Pēteris Balsts, Pēteris Blaus, Mazvērsīts J., Lābanu A., Kalniņš A., Kalniņš K., T. Ērenstreits, J. Steinbergs, F. Dumpis, Blaubergs K., D. Balods, Šmitu K., Jansons J., Grestes J., J. Lauva, A. Paeglis, Jānis Dreimanis, K. G. Freidenfelds, Karpu J., M. Freimane, P. Akmens, ņa D. krāj. Bruniņu J., Klaustiņš A., K. Blūms, Šepskis, Graudiņu J., Kromšu A., Bīlenšteina māte, Helene Brunava, Are E., Indriksone K., Georgs Frīdrihs Bitners, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. Dinsbergs, Jānis Bajars, J. Dziedātājs, Sēja J., Matisons J., J. Davids, K. Dauguls, Hollanders J., Peitāns A., Blumbergs., Karps J., Ansabergs, Buclers, Mislņš J., Kope A., Pāvils Jansons, Dekšenieku A., Eglītes N., Krumbergs B., J. Ezers, A. Boze, J. Kauliņš, Rencs J., Iklavs, Jirjens R., Naprovska., Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Bērziņš, Branks, J. Dūks, Done F., Kundziņš K., J. Akmentiņu, Pētersonu K., Jānis Ansabergs, A. Ariņš, Jānis Kungs, Gelings, E. Gūža, R. Bite, Klintskalns E., K. Arnīts, Ozols J., Šmitu A., E. Žiglevics, Krauze, R. V. Bērziņš, Kleķeru K., Jānis Geldners, Purņa J., Konrads J., P. Dambītis, Rozentals J., Krieviņu K., Kārlis Bike, Kantors, Zīle R., Lašu P., Kaminsku I., Kalniņš N., E. Jakobsonu, Laizans B., A. Dzelzkalnu, J. Desis, Laiviņu J., Goņu G., Jaunzems K., Heidena J., Plaudis J., K-ns J., E. Birznieks, Briedis A., Kiesners T., J. Breikšs, Vītoliņš A., Šmits K., A. Druķerts, J. Brimmerbergs, Blaubergs P., Andrejs Bērziņš, Kortans, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Klaubergs F., Vilis Altbergs, Ķilers A., Liepiņu J., Janis Lāva, Fricis Borgs, Hazners A., Kleinhofs-Mazmuižnieks, Ķesteris K., Jurkovsku E., Krustvīrs J., Kalniņu J,, J. Graudiņš, F. Jansons, Pētersons P., A. Gulbe, Ozols., Jānis Pārstrauts, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Becenbergs, T. Kārkluvalks, Bērziņs, Kristaps Bahmanis, Ansis Bandrevičs, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Jānis Avens, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, J. Bergmans1811
10
2516lv(not set)Matura Ata dainu vākums A. Maturs, Lauciņš D., R. Bērziņš, Jānis Kovaļevskis, Augusts Bīlenšteins, Matīss Ārons, J. Līdaku, Šmitu K., A. Boze, Rode, Ozols J., Jankovskis J., J. V. Gudža, Jānis Kleinbergs, Mazvērsīts J., Otis Kirsteins, J. Davids, E. Letermans, Ansis Lerhis-Puškaitis, Lodziņš P., Iklavs, Kārkliņu E., K. Dinsbergs, Kundziņš K., Matisons J., Dreimaņu P., Lābanu A., J. Mūrnieks, Karpu J., J. Gailis, Šmitu A., Peitāns A., Krauze, Dekšenieku A., Kārlis Bike, F. Fišers, Krēgers O., Jirjens R., Klusiņš M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Pēteris Blaus, Bērziņš, J. Dūks, Sk. Heniņš J. Pūņi, llsters J., J. Akmentiņu, Ūdru A., A. Jansons, Jānis Kungs, Gelings, Ķuzis K., E. Gūža, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, Klintskalns E., M. Freimane, Zievalds P., Mislņš J., J. Grīnberģis, P. Akmens, Kleķeru K., Jānis Geldners, Lielups P., Kausiņu J., Kope A., Skurbe J., F. Dumpis, Lašu P., K. Blūms, Šepskis, E. Jakobsonu, Blaubergs K., Laiviņu J., Krausurbis, K-ns J., Kromšu A., Klintnieku E., Kortans, Katrine Brežinska, Ģirģens J., K. Bušvehters, Grauziņa I., Fricis Borgs, Kalniņš, Helene Brunava, S. Jānis, F. Jansons, Pēteris Balsts, A. Gulbe, Donate M, Ansis Bandrevičs, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Paegļu Mārtiņš, Jānis Avens572
11
2530lv(not set)Miežu Jāņa dainu vākums Miežu J., Mezevskis J., Augusts Bīlenšteins, Kārkliņu E., J. Līdaku, M. Freimane, Vulfs J., Pāvils Jansons, Ansis Lerhis-Puškaitis, F. Dumpis, Matīss Ārons, K. Dinsbergs, Reinis Alauns, Karpu J., R. Bērziņš, Buclers, J. Grīnberģis, Jānis Baumanis, Kromšu A., Lauciņš D., Pētersonu K., Mazvērsīts J., Otis Kirsteins, Pakalnu F., Lābanu A., Jānis Dreimanis, Gelings, Eliass V., Ķuzis K., Zievalds P., Krauze, T. Ērenstreits, P. Akmens, Kleķeru K., E. Letermans, ņa D. krāj. Bruniņu J., Jānis Kovaļevskis, Skurbe J., Kanavlņš O., Jankovskis J., Jaunzems E., Poriete I., F. Indriksons, G. A. Friedrihsens, Krausurbis, Heidena J., Fricis Gaike, Bertelsons, M. Siliņš, Klintnieku E., Helene Brunava, Krustvīrs J., Emīlija Baginska, F. Jansons, Cena M., Jānis Kleinbergs, Ansis Bandrevičs, Ludis Bērziņš, D. Balods265
12
2625lv(not set)P. Rozena dainu vākumsRozens P., J. Līdaku, Iklavs, Lauciņš D., Matīss Ārons, J. Dziedātājs, Ūdru A., Lābanu A., Jānis Dreimanis, J. P., R. Bērziņš, M. Freimane, Mārtiņš Šimiņš, Vulfs J., Kope A., Jānis Kovaļevskis, Jaunzems E., Laiviņu J., Krausurbis, Jaunzems K., Plāķu J., Miļuns P., Ansis Bandrevičs40
13
2648lv(not set)Andreja Šeibes dainu vākums CesvainēSeibe A., Lābanu A., F. Indriksons, Branks, Celmiņu M., J. Davids, Jānis Punka, J. Akmentiņu, Rīgas semināristi, Neimans J., Karpu J., Pēteris Blaus, llsters J., J. Ramans, Priedīts J., Matisons J., Klintskalns E., Kaminsku I., Šmitu K., Dreimaņu P., Rundels, Matīss Ārons, Kalniņš K., J. Steinbergs, Lodziņš P., A. Ramanu, Mežmalu J., Ozols J., Kārlis Bike, Ruiga F., B. Liepiņš, A. Jansons, Pavars K., Poriteru P., Ziemans J., Manguls P., Mislņš J., A. Boze, Ozoliņš K., A. Nesaules, Augusts Bīlenšteins, Jānis Bajars, Peitāns A., Lašu P., Laiviņu J., P. Caunīts, J. Riteris, P. Dambītis, Kantors, Plikausis J., Blaubergs K., Kažoku M., Doku Atis, Jānis Avens, J. Mūrnieks, Karps J., Krauze, J. Krūmiņu, Pakalns P., Mengels, Reinis Alauns, A. Ariņš, Kārlis Ports, Ozolu P., Rubenis J., Paeglis J., Rodes A., Rode, Jānis Ansabergs, J. Līdaku, M. Freimane, ņa D. krāj. Bruniņu J., Krieviņu K., Ķužu V., Miķelsonu A., J. Drīzuls, Krumbergs B., Kalniņu J., Šmits K., Rušinu B., Bredenfelds, J. Kauliņš, Ņidre J., F. Jansons, Ludis Bērziņš, Paegļu Mārtiņš, Nikolajs Puriņš, Bērziņš, Saulīts A., R. Bērziņš, P. Akmens, Kanavlņš O., Ķemers J., K. Blūms, Graudiņu J., Matiņš M., A. Dzelzkalnu, Atis Otis Kauliņš, Jostiņu D., Jaunzems K., Palejs J., Plačs O., Kortans, Mieriņš K., Liepiņu J., Emīlija Baginska, Rudzišu A., Padegs M., Reinis Ebelis, Lavīze Ķemere, Medarnieks, A. Pločkalne, Strādnieks A., J. Dziedātājs, Kārkliņš 0., Jansons J., Grestes J., J. Lauva, Šķerbergs A., Jānis Kungs, Eliass V., Ķuzis K., Hollanders J., Kalniņš A., R. Bite, Buclers, T. Ērenstreits, Rubens P., J. Dzensteins, Jānis Geldners, Lašu J., Jānis Jātnieks, Kope A., Herteļu A., J. Bole, Kažociņš, E. Jakobsonu, Liepiņu K., J. V. Gudža, Melders J., Briedis A., Kiesners T., J. Breikšs, Plāķu J., Liepsalu J., A. Druķerts, Krēgers O., Rempu V., Graudiņu J., J. Brimmerbergs, Zunte, Miļuns P., Katrine Brežinska, Baumans, Jānis Bitaku, J. Rausmans, Pērsiets, Ķilers A., Popans P., Oltiņš B., Krūmiņš K., Taupmans, Hollanderu A., Palevičs J., J. Gailīts, Lamsters, Ciemīšu E., P. Plavinskis, Strautiņš V., A. Ezeriņš, Jaunzemju B., Jānis Bisenieks, Pluce N., Ticāns., Eduards Jūrmalietis, Sebešs P., Jānis Pločkalns, Auseklis, Ansis Bandrevičs, Andrievs Ezeriņš2533
14
2740lv(not set)Tūbu Jāņa dainu vākums SvitenēTūbu J., Lauciņš D., R. Bērziņš, A. Maturs, Miežu J., J. Līdaku, Vulfs J., Matīss Ārons, Rīgas semināristi, Reinis Alauns, Mazvērsīts J., Kārlis Žiema, E. Letermans, Jānis Kovaļevskis, Krausurbis, Ozoliņš K., Ludis Bērziņš, Matisons J., Kārlis Kreims, Ragovsks P., Ozols J., Mārtiņš Šimiņš, Kope A., J. Steinbergs, Ansis Lerhis-Puškaitis, Kreicbergs A., K. Blūms, E. Jakobsonu, Spēkaiņu J., J. V. Gudža, A. Druķerts, Rempu V., Hazners A., Klusiņš M., Pētersons P., Tūbu A., Ansis Bandrevičs, Branks, Taupmans J., Rundels, Jansons 1., Pētersonu K., Niedres J., Otis Kirsteins, Dreimaņu P., Celmiņu M., Saulīts A., A. Paeglis, Jānis Dreimanis, Eliass V., Voldemārs Vankins, Priedīts J., J. P., Straume (Vaidelots), Rozens P., Kalniņš K., Zievalds P., J. Grīnberģis, Pavars K., Alkšņu J., Sprinčs P., Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Janfelds, Pāvils Jansons, Skurbe J., Saržants J., Saržants K., F. Simanovičs, Rozentals P., Hartmanis, Šepskis, Jankovskis J., J. Drīzuls, Lodziņš P., P. Caunīts, Rožu J., Pēteris Abuls, Miļuns P., Katrine Brežinska, Ģirģens J., Krišjānis Miļuns, Kleinhofa A., Jurkovsku E., Helene Brunava, Taupmans, Svilpe J., Palevičs J., Pēteris Balsts, Rūķu J., Simsonu A., Nezināmi teicēji (skolasbērni), Are E., Indriksone K., Aizpurīts J., Bangpūtis372
15
2759lv(not set)Jāņa Vaseļa dainu vākums VilcēVaselis, K. Blūms, Karps J., Sveikuls J., R. Bērziņš, Vulfs J., F. Jansons, Lauciņš D., Matīss Ārons, K. G. Freidenfelds, A. Boze, Rode, Siliņu V., Rīgas semināristi, Ansis Lerhis-Puškaitis, Dekšenieku A., F. Simanovičs, Ozols J., J. Davids, J. Līdaku, Saržants J., Šmitu K., Skrabju F., Miežu J., Taupmans J., Sēja J., Reinis Alauns, Jānis Punka, Saulīts A., Klaustiņš A., Kaminsku I., Krausurbis, Lodziņš P., Ozoliņš K., Meija A., Ģirģens J., Jūlijs Gobziņš, Ragovsks T., Jānis Kleinbergs, Ludis Bērziņš, Jānis Avens, Pēteris Blaus, Ozols, J. Dūks, A. Pločkalne, Tūbu J., llsters J., J. Akmentiņu, Mazvērsīts J., Dreimaņu P., Hirša P., Priedīts J., Kārlis Kreims, Kārlis Ports, Karpu J., M. Freimane, Kalniņš K., Krauze, K. Ezeriņš, Mislņš J., J. Grīnberģis, R. V. Bērziņš, P. Akmens, Pavars K., Pāvils Jansons, Jānis Kovaļevskis, Saržants K., Ruiga F., J. Krūmiņu, Spēkaiņu J., Osis F., Blaubergs K., J. V. Gudža, F. Fišers, J. Breikšs, Tomans., Rēvalde A., Jānis Pločkalns, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Augusts Bīlenšteins, Fricis Brīvzemnieks, Doku Atis, Bangpūtis, Branks, K. Dinsbergs, Jānis Bajars, Mežmalu J., Rundels, Hermansonu A., M. Baumans, Niedres J., Jansons J., Grestes J., Pakalnu F., Lābanu A., A. Paeglis, Voldemārs Vankins, Neimans J., Kalnvārnu A., J. P., E. Gūža, F. Ieviņš, Kalniņš A., Straume (Vaidelots), Klintskalns E., Rozens P., J. Ūziņš, Kleinhofs F., Melperts, J. Stūrmans, R. Simanovičs, Spriņģis M., Mārtiņš Šimiņš, A. Maturs, Piperu A., Rubens P., Kleķeru K., Lašu J., J. Riteris, Reniņš J., E. Briedis, E. Letermans, Konrads J., Kope A., J. Steinbergs, Seibe A., Rozentals J., Krieviņu K., Kreicbergs A., Eglītes N., F. Dumpis, Zīle R., Lašu P., Purpeteru A., Jankovskis J., Kažociņš, E. Jakobsonu, F. Indriksons, Rubenis J., Jostiņu D., P. Skušķis, Plaudis J., Kārlis Tarziers, Plāķu J., O. Mačiņš, Šmits K., Rušinu B., Palejs J., Rempu V., Kromšu A., Klintnieku E., Spāre F., Pakalns P., Andrejs Bērziņš, Kortans, Miļuns P., Katrine Brežinska, Pērsiets, Ķilers A., Janis Lāva, Fricis Borgs, Malbergs F., Hazners A., M. Eihe, E. Dinsbergs, R. Eglīts, Iklavs, Kalniņš, Jurkovsku E., J. Brieze, Palevičs J., Rodes A., J. Graudiņš, Lamsters, Uksts, A. Dzerbu, Pluce N., Tūbu A., Skrabis A., Blumfelds J., Are E., Indriksone K., Padegs M., Ansis Bandrevičs, Dāvis Ozoliņš, Paegļu Mārtiņš, J. Mellit, Jānis Vilsons919
16
2799lv(not set)E. Žiglevica dainu vākumsE. Žiglevics, R. Bērziņš, Jānis Kovaļevskis, Lauciņš D., A. Maturs, Spēkaiņu J., Matīss Ārons, Kārlis Kreims, J. Līdaku, Ragovsks P., F. Simanovičs, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, Tūbu J., Mazvērsīts J., Roberts Vulfs, K. Dinsbergs, Karps J., Vaselis, Ansis Lerhis-Puškaitis, Palevičs J., Fricis Brīvzemnieks, E. Letermans, Saržants J., Rozentals P., J. V. Gudža, A. Gulbe, Otis Kirsteins, Jansons J., Lābanu A., K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Spriņģis M., Mārtiņš Šimiņš, Vulfs J., Kope A., Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Miežu J., Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), Hazners A., Jānis Kleinbergs, Rīgas semināristi, Taupmans J., Rundels, Hirša P., J. P., Karpu J., Dekšenieku A., Saržants K., Jankovskis J., E. Jakobsonu, J. Ezers, Rožu J., Katrine Brežinska, Jānis Pārstrauts, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Bergs, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Dāvis Ozoliņš, Bērziņš, Branks, A. Pločkalne, Kārkliņu E., M. Baumans, Pētersonu K., Celmiņu M., J. Davids, Šķerbergs A., Voldemārs Vankins, E. Gūža, Klintskalns E., E. Žagats, Rozens P., Ozols J., J. Stūrmans, Skrabju F., T. Ērenstreits, Jānis Geldners, Sprinčs P., Pāvils Jansons, Skurbe J., Klaustiņš A., Purpeteru A., Krausurbis, Plāķu J., Ozoliņš K., Pumpurs, Viesturs, Klintnieku E., Spāre F., Jass A., Miļuns P., Ģirģens J., Jēkabs Kurpnieks, Janis Lāva, Fricis Borgs, Griens L., E. Dinsbergs, Ragovsks T., Iklavs, P. Plavinskis, S. Jānis, Jānis Pločkalns, Krišus Kurpnieks, J. Dūks, Sveikuls J., Sk. Heniņš J. Pūņi, Strādnieks A., Miks Gusts Dandens, Šmitu K., Jansons 1., Starķis M., J. Dziedātājs, J. Akmentiņu, Matisons J., Stiprais E., Dreimaņu P., Jānis Punka, Saulīts A., J. Mūrnieks, Jānis Kungs, Gelings, Eliass V., Priedīts J., Neimans J., Hollanders J., Upīts J., J. Ūziņš, Kleinhofs F., Peitāns A., Legzdu I., Ansabergs, Zievalds P., Krauze, K. Ezeriņš, K. Bankers, P. Akmens, Kleķeru K., Vilks A., Strautzeļu P., Alkšņu J., Janfelds, J. Steinbergs, Rozentals J., Fricis Mūrnieks, Zegners J., Kalniņš J., Poriteru P., Kreicbergs A., Eglītes N., Kārlis Bike, Ruiga F., Lašu P., Ķemers J., Skreija, K. Blūms, Šepskis, F. Indriksons, P. Skušķis, Dīriķis J., Planics F., Lodziņš P., Šmits K., Palejs J., A. Druķerts, P. Caunīts, Veckalna J., Vagners, Leitis M., Rempu V., Jānis Baumanis, A. Boze, M. Siliņš, Meija A., Vilis Altbergs, K. Bušvehters, J. Rausmans, Mateusu J., Malbergs F., Ņidre J., Kleinhofa A., Jurkovsku E., Kalniņš P., Helene Brunava, Stukuļu E., A. Blusa, Krustvīrs J., Taupmans, Svilpe J., J. Gailīts, Rodes A., Vieglo A., Straudovskis D., Kjaviņš E., G. G., J. Bodnieks, Kadeģis A., Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Padegs M., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, Paegļu Mārtiņš, Lavīze Ķemere, D. Balods1109
17
1009lv(not set)Literatura.lv vietu attēliKolekcija vietu un organizāciju fotogrāfijām, bildēm, dokumentu attēliem, plāniem, logo utt.602
Showing 1-17 of 17 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.