Kultūras ministrijas Atzinības raksts

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Persons

Inese Zandere
Atzinības raksts piešķirts par spilgtu ieguldījumu Latvijas literatūrā, bērnu literatūras un ilustrācijas attīstībā Latvijā.
2018

Valdis Artavs
2018

Mudīte Treimane
2018

Solveiga Elsberga
2018

Rūta Karma
2018

Ieva Lešinska-Geibere
2018

Ēriks Hānbergs
2018

Guntars Godiņš
2018

Gundega Saulīte
2018

Viktors Ivbulis
2018