Andreja Upīša prēmija (ZA)

1975

Prēmija dibināta 1975. gadā. To piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija reizi divos gados par literatūrzinātniskiem darbiem.

Year from

1975

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons

Harijs Hiršs
Prēmija piešķirta par darbu "Prozas poētika".
1989

Vera Vāvere
Prēmija piešķirta par pētījumu "Андрей Упит и мировая литература" ("Andrejs Upīts un pasaules literatūra").
1987

Aleksejs Apīnis
Prēmija piešķirta par darbu "Ķikuls Jēkabs. Dziesmas".
1983

Broņislavs Tabūns
Prēmija piešķirta par pētījumu "Raksturs latviešu prozā: Iecere un izveide".
1979

Vitolds Valeinis
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu lirikas vēsture".
1977

Maiga Mauriņa
Prēmija piešķirta par darbu "Īsais stāsts latviešu padomju literatūrā: žanra attīstības un teorijas jautājumi".
1976