LZA Viļa Plūdoņa balva

1996

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņem LZA piemiņas medaļu un diplomu. Vilis PLŪDONIS (1874–1940) — izcils latviešu dzejnieks. Literatūrzinātnieks, dzejas antoloģiju un literatūras hrestomātiju sakārtotājs, publicists, tulkotājs, dramaturgs, skolotājs. Savā daiļradē īpaši izkopis balādes un poēmas žanru. Viens no lieliskākajiem latviešu dabas lirikas un bērnu dzejas meistariem. Guvis panākumus arī patriotiskās dzejas laukā (“Latvju himna”, “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” u.c.). Strādājis romantiskā simbolisma un intuitīvā ekspresionisma manierē.

LZA Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē iedibināta ar LZA Senāta 1994. gada 22.novembra lēmumu. Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balvu piešķir kopš 1996. gada.

Year from

1996

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Persons

Ilgonis Bērsons
Balva piešķirta par ilggadīgiem nopelniem latviešu literatūras pētniecībā.
2023

Māra Grudule
Balva piešķirta par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotth
2020

Anita Rožkalne
Balva piešķirta par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".
2017

Vera Vāvere
Balva piešķirta par monogrāfiju "Viktors Eglītis".
2014

Ausma Cimdiņa
LZA Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē piešķirta par aktuālu literatūras vēstures un teorijas jautājumu pētniecību.
2007

Zigrīda Frīde
Balva piešķirta par monogrāfiju "Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders".
2005

Inguna Daukste-Silasproģe
Balva piešķirta par monogrāfiju "Latviešu literārā dzīve un literatūra bēgļu gados Vācijā (1944–1950)".
2003

Benedikts Kalnačs
Balva piešķirta par monogrāfiju "Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā" (1998).
2000

Janīna Kursīte
Balva piešķirta par monogrāfijām ''Raiņa dzejas poētika'' (R., Zinātne, 1996.) un ''Latviešu folklora mītu spogulī'' (R., Zinātne, 1996.).
1998

Viktors Hausmanis
Balva piešķirta tobrīd LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktoram Viktoram Hausmanim par darba kopumu "Latviešu trimdas dramaturģijas izpēte un darbu publikācijas".
1996

Works

Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts
Balva piešķirta par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotth
2020

Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska
Balva piešķirta par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".
2017

Viktors Eglītis
Balva piešķirta par monogrāfiju "Viktors Eglītis".
2014

Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā. 1944–1950
Balva piešķirta par monogrāfiju "Latviešu literārā dzīve un literatūra bēgļu gados Vācijā (1944–1950)".
2003

Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā
Balva piešķirta par monogrāfiju "Tradīcijas un novatorisms Mārtiņa Zīverta drāmas struktūrā" (1998).
2000

Raiņa dzejas poētika
Balva piešķirta par monogrāfijām ''Raiņa dzejas poētika'' (R., Zinātne, 1996.) un ''Latviešu folklora mītu spogulī'' (R., Zinātne, 1996.).
1998