Māra Grudule

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (3)

@@@@: Author (67); Compiler (6); Editor (6); Author of the comment (4); Person of reception (4)

Ilustrācijas: Author of photo(37); Person in photo(5)

NimiMāra Grudule
Dzimtais vārdsLazovska
KopsavilkumsMāra Grudule (1963) ir literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece. Galvenās pētījumu jomas – latviešu literatūras senākais posms līdz 19. gadsimtam, vācbaltiešu literatūra. Vairāku plašu monogrāfisku pētījumu autore kolektīvajās monogrāfijās – nodaļa "Vācbaltiešu literatūra 1890–1939" grāmatā "Vācu literatūra un Latvija 1890–1945" (Latvijas literatūras gada balva 2005 literatūrzinātnē), kā arī nodaļa "Igauņi un lietuvieši – kultūra un literatūra latviešu grāmatās un periodikā 17.–19. gadsimtā" grāmatā "Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti", piedalījusies arī kolektīvā pētījuma "Latvija: kultūru migrācija" (2019) izstrādē, iesaistījusies enciklopēdiskā izdevuma "Latvija un latvieši veidošanā". Atbildīgā redaktore rakstu krājumam "Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija" (2020) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu sērijā izdotajam kolektīvajam pētījumam "Garlībs Merķelis (1769–1850): cilvēks, domātājs, mīts" (2021). Māras Grudules monogrāfija "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" atzīta par 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē kā pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā. Par 2018. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta Māras Grudules sastādītā kolektīvā monogrāfija "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā". 2022. gada 15. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts par veiktajiem pētījumiem latviešu literatūras un kultūras vēsturē Latvijas Zinātņu akadēmijas Mārai Grudulei piešķīra LZA Lielo medaļu.
Personiska informācijaDzimusi ārstu ģimenē.
Profesionālā darbība
1983.23.12.: pirmā publikācija – raksts "Kurp ej, dzeja?" laikrakstā "LIteratūra un Māksla".
1995: aizstāvējusi disertāciju literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures apakšnozarē par tēmu "Cilvēka dzīves gaitas attēlojums 17. un 18. gadsimta latviešu literatūrā".

Galvenās pētījumu jomas – latviešu literatūras senākais posms līdz 19. gadsimtam, vācbaltiešu literatūra. Rakstu krājumos un periodikā publicēti apcerējumi par latviešu rakstniecības sākumposmu.

Nozīmīgākie pētījumi

Vairāku plašu monogrāfisku pētījumu autore kolektīvajās monogrāfijās un rakstu krājumos:
2005: "Vācbaltiešu literatūra 1890–1939" grāmatā "Vācu literatūra un Latvija 1890–1945" (Latvijas literatūras gada balva 2005 literatūrzinātnē),
2008: "Igauņi un lietuvieši – kultūra un literatūra latviešu grāmatās un periodikā 17.–19. gadsimtā" grāmatā "Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti",
2019: kolektīvais pētījums "Latvija: kultūru migrācija",
iesaistījusies enciklopēdiskā izdevuma "Latvija un latvieši veidošanā".

Atbildīgā redaktore rakstu krājumam "Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija" (2020) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu sērijā izdotajam kolektīvajam pētījumam "Garlībs Merķelis (1769–1850): cilvēks, domātājs, mīts" (2021).

2017: monogrāfija "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" atzīta par 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē kā pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā.

Sastādījusi kolektīvo monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (2018).
Citātu galerija

Par monogrāfiju "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos"

"Aizraujošs pētījums ar daudzām dokumentālām atsaucēm un citātiem par latviešiem tik seniem laikiem un mūsu literatūras agrīno periodu. Tautasdziesmas, tulkojumi, oriģināldarbi savijas vienotā rakstā ar latviešu sadzīvi, baltvāciešu kultūru un izteiksmīgi glezno tā laika domāšanas stereotipus mūsdienu Latvijas teritorijā. Daudzie piemēri un salīdzinājumi ļauj ne tikai sekot līdzi pētnieces secinājumiem, bet atraisa rokas arī lasītāja ziņkārīgajam prātam, iedziļinoties baroka laikmeta tēlu sistēmas peripetijās dzejā, tas palīdz labāk izprast šā žanra attīstību vēlākos laikos."
Edvīns Raups

"Precīzāko īsrecenziju par savu darbu ievadā ir uzrakstījusi pati autore. Grāmata esot izaugusi no raksta, kuru gatavoja projektam “Mūsu kopīgās saknes” ar latviešu un igauņu vēsturniekiem. "Latviešu literatūras senākais posms, kas tradicionāli bija asociējies ar faktiem — gadskaitļiem un uzvārdiem, ieguva apjomu, dziļumu un krāsas," raksta Māra Grudule. Viņas faktoloģiski dāsnais un stilistiski šarmantais pētījums skolas un augstskolas laikā iezubrīto faktu lauskas saslēdz plašākās apjēdzamās kopsakarībās. Pētījumam ir potenciāls iedvesmot ikvienu, kurš strādā ar tekstiem un pievērš uzmanību valodas metamorfozēm, vai tas būtu valodnieks, konkrētā perioda speciālists, reklāmists, rakstnieks vai žurnālists. P.S. Zinātnieks, kuram humora izjūta nav tabu, ir atbruņojošs. Māra Grudule tāda ir."
Undīne Adamaite
Avots: laligaba.lv
Nodarbesprofessor
literary scholar
philologist
Birth time/place01.03.1963
Rīga
Rīga
Education1970 – 1981
Riga Secondary School No. 50
Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga
Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012

1981 – 1987
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1988 – 1991
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras nodaļa, aspirantūra
Working place1991 – 1998
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pasniedzēja

1996 – 1999
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Līdzstrādniece

1998 līdz šim
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvistikas un baltistikas nodaļa, Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra – katedras vadītāja, profesore.
Lasa lekciju kursus latviešu literatūras vēsturē (līdz 19. gadsimtam) un vācbaltiešu literatūrā.

2002 – 2018
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Pētniece

2018 līdz šim
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Vadošā pētniece, Literatūras nodaļas vadītāja
Participation in organisations
Biedrības Thalia Germanica, starptautiskas organizācijas vācu teātra pētniecībai ārzemēs valdes locekle


Kārļa Dziļlejas fonds
Rīga
Rīga
Kārļa Dziļlejas fonda stipendiju padomes locekle


Stendera biedrība
Stendera biedrības locekle

2014
Emblemātikas biedrības locekle (Society of Emblem Studies)

2016
Himnologu asociācijas locekle (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie)

2016
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenā locekle

ApbalvojumiAnnual Latvian Literary Award
Vācu literatūra un Latvija 1890–1945
Balva piešķirta par pētījumu "Vācbaltiešu literatūra 1890–1939", kas ietverts grāmatā "Vācu literatūra un Latvija 1890–1945" (Zinātne, 2005).
Literatūrzinātne
2006

LZA nozīmīgākie sasniegumi zinātnē
Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos
Par 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta monogrāfija "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos" kā pirmreizējs pētījums par dzeju latviešu valodā reformācijas, vēlās renesanses un baroka laikmetā.
Sasniegumi teorētiskajā zinātnē
2017

LZA nozīmīgākie sasniegumi zinātnē
Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts
Par 2018. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē atzīta kolektīvā monogrāfija ""Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā / Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext / Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts."" LU LFMI, 2018. Sast. LZA īstenā locekle Dr. philol. Māra Grudule. Kolektīvā monogrāfija ar latviešu, igauņu, lietuviešu, vācu, čehu, gruzīnu un amerikāņu literatūras, mūzikas un mākslas zinātnieku, filozofu un teologu, valodnieku, pedagoģijas vēsturnieku pētījumu starpniecību pirmo reizi starpdisciplināri aplūko izcilā 18. gadsimta Baltijas vācu teologa un literāta Gotharda Frīdriha Stendera personību un darbību plašā Eiropas apgaismības kontekstā, kā arī Stendera literārās tradīcijas turpinājumu 19. gadsimta latviešu kultūrā.
Sasniegumi teorētiskajā zinātnē
2018

Annual Latvian Literary Award
Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos
Balva piešķirta par monogrāfiju "Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos".
Speciālbalva par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā
2018

LZA Viļa Plūdoņa balva
Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts
Balva piešķirta par ieguldījumu zinātnes nozares attīstībā un monogrāfiju "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā /Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext/ Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts"
2020

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa piešķirta par veiktajiem pētījumiem latviešu literatūras un kultūras vēsturē.
2022

Kartes leģenda

Näitan 11 üksusest 1-11.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
01.03.1963Birth time/placeCity
2Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012)
1970 - 1981EducationBuilding, house
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1981 - 1987EducationBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1988 - 1991EducationBuilding, house
5Pils laukums 2, Rīga
(Pils laukums 2, Rīga, LV-1050)
1996 - 1999Working placeBuilding, house
6Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1991 - 1998Working placeBuilding, house
7Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1998Working placeBuilding, house
8Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2002 - 2018Working placeBuilding, house
9Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2018Working placeBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCity
11Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
2016Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.