Lija Brīdaka

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

@@@@: Author (154); Compiler (12); Editor (9); Co-author (1); Author of the comment (15); Person of reception (35)

Ilustrācijas: Person in photo(8)

NimiLija Brīdaka
Papildu vārdiLejiete
KopsavilkumsLija Brīdaka (1932–2022) – dzejniece, prozaiķe. Dzejā raksturīga racionālas, sabiedriski aktīvas sievietes iekšējās pasaules atklāsme, intelektualitāte un pārdzīvojuma apvaldītība. Prozā risinātas pārdomas par sievietes vietu sabiedrībā, ģimenes un mīlestības problēmas. Sastādījusi Annas Ahmatovas dzejas izlasi "Baltie gājputni" (1983), Bellas Ahmaduļinas dzejas izlasi "Noslēpums" (1987), abām arī ievada autore un līdzatdzejotāja.
Personiska informācijaDzimusi grāmatveža un skolotājas ģimenē.
1947: beigusi Alūksnes septiņgadīgo skolu.
1951: beigusi Alūksnes vidusskolu.
1956: beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
1956–58: strādājusi par skolotāju Bauskas 1. vidusskolā.
1958–63: strādājusi par atbildīgo redaktori Rīgas TV studijas Literāri dramatisko raidījumu redakcijā.
1960: tikusi uzņemta Komunistiskajā partijā.
1962: uzņemta Rakstnieku savienībā.
1963–64: bijusi žurnāla "Māksla" nodaļas vadītāja.
1964–66: bijusi Augstākos scenāristu kursu Maskavā klausītāja.
1967–72: bijusi RS valdes sekretāre.
1976–78: bijusi izdevniecības "Liesma" galvenā redaktora vietniece.
1982–87: bijusi Rīgas kinostudijas galvenā redaktore.
90. gadi: it īpaši gadsimta nogalē aktīvi darbojusies Rēriha biedrībā.
Profesionālā darbība1953: pirmā publikācija – dzejolis "Audēja" laikraksta "Padomju Jaunatne" pielikumā (25. aprīlis).
1953: pirmā publikācija prozā – stāsts "Es neesmu tevī vīlies..." žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete" (6. nr.).

1997: tulkojusi Somijas zviedru rakstnieces M.Tikanenes romānu dzejā "Gadsimta mīlas stāsts" (kopā ar R.Lediņu).

Dzeja

"Man dzīve dāvina smaidu" (1962)
"Zem pērkona debesīm" (1966)
"Domu dienas" (1968)
"Uzticības vārdi" (1972)
"Gulbju pavadīšana" (1977)
"Mazas ironeskas" (1979)
"Mūžīgais vaicājums" (1986)
"Māja" (1992, Bellas Ahmaduļinas un Lijas Brīdakas kopkrājums ar Brīdakas priekšvārdu un atdzejojumu)
"Divēji vēji" (1997)
"Magoņu mākoņi" (1999)

Izlases

"Septembra tembrs" (1982)
"Mežraga sauciens" (2002)
"Varavīksnes loks" (2022)

Proza

"Dienas prasa atbildi..." (1964)
"Portrets profilā" (1970)
"Pilsētas atslēgas" (1975, ekranizēts 1973)
"Atspēle" (1997)
"Aizvējš pie jūras" (2000)
"Melnās ogas" (2001)
"Atstāt pēdas..." (2002)
"Atbalss bez balss" (2020)
"Liktenīgie krustojumi" (2022)

Bērniem

"Egļu zvaniņš" (pasakas, 1997)
"Spicie prātiņi" (dzeja, 1999)

Luga

"Annas diena" (iestudēta Limbažu tautas teātrī, 1998)

Kinoscenāriji

"Stari stiklā" (par kādu jaunu stikla rūpnīcas strādnieci, kurai ir mākslinieces dotības) (1969)
"Pilsētas atslēgas" (par padomju darbinieces ikdienas dzīvi) (1974)

Sastādītāja

Anna Ahmatova. "Baltie gājputni" (dzejas izlase, 1983) (latviešu un krievu valodā) (arī ievada autore un līdzatdzejotāja)
Bella Ahmaduļina "Noslēpums" (dzejas izlase, 1987) (arī ievada autore un līdzatdzejotāja)
"Hilda Vīka atmiņās, mākslā, rakstniecībā" (1997)
Valda Mora "Jāsteidzas dzīvot" (1997) (arī priekšvārda autore)
Ilze Kalnāre "Īsas vasaras rasa" (dzejas izlase, 1998).
Citātu galerija"Pirmajos dzejoļu krājumos "Man dzīve dāvina smaidu" (1962), "Zem pērkona dabesīm" (1966) un "Domu dienas" (1968) vēl samērā trafareta metaforika un tēli, bet jau pietiekami skaidri iezīmējas daiļrades būtība – racionālas, sabiedriski aktīvas sievietes iekšējās pasaules atklāsme, apvienojot publicistisku kaismi un klusinātos toņos risinātas pārdomas par cilvēka dzīvi un pārdzīvoto. Krājumos "Uzticības vārdi" (1972), "Gulbju pavadīšana" (1977), "Mūžīgais vaicājums" (1986) dominē intelektualitāte un pārdzīvojuma apvaldītība, asociatīvā tēlainībā turpināta savas esības izpēte. Sievišķīgā piesardzība un atbildības sajūta, nosliece uz pašapceri mijas ar savdabīgu ironiju, dažkārt tā kāpināta līdz sarkasmam (krājumā "Mazas ironeskas", 1979). Meditācija par sievietes vietu sabiedrībā ir arī garo stāstu "Dienas prasa atbildi..." (1964), "Pilsētas atslēgas" (1975), stāstu krājuma "Portrets profilā" (1970) galvenā tematika. 90. gadi, it īpaši gadsimta nogale, kad rakstniece darbojas Rēriha biedrībā, ir aktīvs posms Brīdakas daiļradē. Dzejoļu krājumos "Divēji vēji" (1997) un "Magoņu mākoņi" (1999) daudzveidojas izjūtu pasaule un tēlainība, padziļinās filozofiskā dzīves un laikmeta uztvere. Romānos "Atspēle" (1997), "Aizvējš pie jūras" (2000) un "Melnās ogas" (2001) risinātas ģimenes un mīlestības problēmas. Dzīves un mūža atziņas apkopotas miniatūru krājumā "Atstāt pēdas..." (2002)."

Diāna Kurpniece. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
SaiknesĒriks Lejietis (1932–2013) - Ex-husband
Māra Svīre (1936) - Sister
Nodarbesluuletaja
Birth time/place03.09.1932
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads
Education1940 – 1947
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes septiņgadīgā skola


1947 – 1951
Alūksne Secondary School
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

1951 – 1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1964 – 1966
Augstākie režijas un scenāristu kursi
Maskava
Moscow, Russia
Working place1956 – 1958
Bauska secondary school No. 1
Uzvaras iela 10, Bauska
Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Skolotāja

1958 – 1963
Rīga
Rīga
Strādājusi par atbildīgo redaktori Rīgas TV studijas Literāri dramatisko raidījumu redakcijā.

1963 – 1964
Žurnāls "Māksla"
Rīga
Rīga
Nodaļas vadītāja

1967 – 1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretāre

1976 – 1978
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

Galvenā redaktora vietniece


1982 – 1987
Riga Motion Pictures Studio
Šmerļa iela 3, Rīga
Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006
Galvenā redaktore
Participation in organisations1960
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedre.

1962 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre

1990 līdz šim
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedre
Travelled1970
Dienvidslāvija


1973
Ungārija
Hungary

1975
Vācijas Demokrātiskā Republika


00.09.1975
Dānija
Denmark
PSRS Rakstnieku savienības uzdevumā.

1976
Rumānija
Romania

1976
Rumānija
Romania
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

1977
Lielbritānija
United Kingdom
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības Inkomisijas (ārzemju komisijas) sastāvā, uz 2 nedēļām.

00.03.1977
Rumānija
Romania
Divu nedēļu brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.09.1979
Bulgārija
Bulgaria
Brauciens tūrisma grupā uz 18 dienām.

00.10.1979
Vācijas Demokrātiskā Republika

Brauciens Latvijas Padomju rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.10.1981
Indija
India
Brauciens uz 14 dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā dalībai starptautiskā Džavaharlala Neru piemiņas fonda sēdēs.

1982
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia
Brauciens delegācijas sastāvā.

1982
Tuvie Austrumi
Near East
Brauciens materiāla vākšanai.

00.09.1982
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia
Brauciens no PSRS Rakstnieku savienības uz 10 dienām.

00.04.1983
Somija
Finland
Brauciens uz desmit dienām PSRS Kultūras sakaru biedrības specializētās grupas sastāvā.
Place/time of death19.09.2022
Rīga
Rīga
ApbalvojumiLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1976

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par republikas presē publicētajiem aktuālajiem, sabiedriski nozīmīgajiem publicistiskajiem rakstiem "Uzvaras pavasari atceroties", "Lai gūtu jaunus apvāršņus", "Lielo kontrastu zeme" u.c., kā arī par dzejoļu krājumiem.
Literatūrā
1977

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par republikas presē publicētajiem aktuālajiem, sabiedriski nozīmīgajiem publicistiskajiem rakstiem "Uzvaras pavasari atceroties", "Lai gūtu jaunus apvāršņus", "Lielo kontrastu zemē" un citiem, kā arī par dzejoļu krājumiem.
1977

Kartes leģenda

Näitan 28 üksusest 1-28.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
03.09.1932Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
19.09.2022Place/time of deathCity
3Maskava
(Moscow, Russia)
1964 - 1966EducationCity
4Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1940 - 1947EducationCity
5Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1947 - 1951EducationCity
6Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1967 - 1972Working placeBuilding, house
7Uzvaras iela 10, Bauska
(Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901)
1956 - 1958Working placeBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
1958 - 1963Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1963 - 1964Working placeCity
10Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1976 - 1978Working placeBuilding, house
11Šmerļa iela 3, Rīga
(Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006)
1982 - 1987Working placeBuilding, house
12Dānija
(Denmark)
01.09.1975TravelledCountry
13Rumānija
(Romania)
1976TravelledCountry
14Lielbritānija
(United Kingdom)
1977TravelledCountry
15Dienvidslāvija1970TravelledCountry
16Ungārija
(Hungary)
1973TravelledCountry
17Vācijas Demokrātiskā Republika 1975TravelledCountry
18Rumānija
(Romania)
1976TravelledCountry
19Rumānija
(Romania)
01.03.1977TravelledCountry
20Bulgārija
(Bulgaria)
01.09.1979TravelledCountry
21Vācijas Demokrātiskā Republika 01.10.1979TravelledCountry
22Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1982TravelledCountry
23Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
01.09.1982TravelledCountry
24Tuvie Austrumi
(Near East)
1982TravelledRegion, area
25Indija
(India)
01.10.1981TravelledRegion, area
26Somija
(Finland)
01.04.1983TravelledCountry
27Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1962 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
28Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.