Jānis Ernests Abučs

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Publisher (7); Author of the comment (1); Person of reception (11)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

NimiJānis Ernests Abučs
KopsavilkumsJānis Abučs (1914–1978) – grāmatizdevējs. Jau Latvijā apguvis burtliča iemaņas, strādādams Rūjienas spiestuvē (1929-33), Armijas spiestuvē Rīgā (1934-40), Valsts papīru spiestuvē (1940-43). Nonācis bēgļu gaitās Vācijā, 1948. gadā izveidoja grāmatu apgādu "Ziemeļblāzma", kas darbības turpināja arī Zviedrijā, Vesterosā. Izdevumi ir poligrāfiski un mākslinieciski rūpīgi veidoti. Apgādā izdots vairāk nekā 100 latviešu rakstnieku darbu. Īpaša nozīme izdotajai Artura Bērziņa monogrāfijai "Jānis Jaunsudrabiņš" (1952), Raiņa Rakstiem (1-17, 1952-1965), kā arī Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojuma izdevumam (1960).
Personiska informācijaDzimis Ķoņu muižas kalēja ģimenē. Tēvs mobilizēts Pēterburgas gvardes pulkā, 1916. gada vasarā nosūtīts uz fronti Karpatos.
Bērnība nav bijusi viegla - skolas
laika vasaras pavadītas ganu gaitās. Zēna gadi aizritējuši vectēva muižas staļļmeistara Ādama Lūša ģimenē, kas vēlāk apmetās Rūjienas miestā, kur 1921. gadā uzsāktas skolas gaitas, vietējās spiestuves mācekļa un vienlaikus skatuves strādnieka darbs Saviesīgajā biedrībā, kas bija viena no rosīgākajām Vidzemē un pavēra iespēju būt klāt visos sarīkojumos
Tūliņ pēc skolas beigšanas bija
jāsāk strādāt. 14 gadu vecumā kļuva par burtliča mācekli V. Šķiņķa spiestuvē, lai gan sava sīkā auguma dēļ pieņemts tikai ar grūtībām. Darbošanās spiestuvē un sekošana rosīgajai Rūjienas kultūras dzīvei pietuvināja Jāni Abuču grāmatu un kultūras pasaulei.

Precējies ar Pētera Vabuļa (kā bijušais leģionārs Zviedrijā izdarīja pašnāvību) atraitni Emīliju-Elēni, kas daudz palīdzējusi apgāda darbā.
Profesionālā darbība


Kopš 1945. gada rudens: līdzdarbojies Lībekas latviešu nometnes "Lībekas Vēstnesis" tapšanā.

Jāņa Abuča apgāds "Ziemeļblāzma"

1948: nodibināts Lībekā, kur izdotas 14 grāmatas.
1950: Dziļums, Alfreds. Tornas grāvrači.
1950: Ķezbere, Elza. Ilūzijas.
1950: Zeberiņš, Modris. Tilti miglā.
1950: Dagda, Anna. Līdzības.

No 1950:
apgāda darbību turpinājis Vesterosā, Zviedrijā.

1951
: Jaunsudrabiņš, Jānis. Es stāstu savai sievai.
1951
: Dziļleja, Kārlis. Paradīzes sargs.
1951: Dziļums. Alfreds. Vēja kaņepe.
1951: Grīns, Jānis. Dadzīvotāji rezonē.
1952-1965: Rainis, Raksti (1-17 sējums)
1952: Gaide, Mārtiņš. Tēvu valodas mācība.
1952: Bērziņš, Arturs. Jānis Jaunsudrabiņš.
1952: Širmanis, Jānis. Kriksis trimdā.
1952: Lesiņš, Knuts. Lepnās sirdis.
1952: Medenis, Jānis. Miķelnīcas.
1952: Veselis, Jānis. Trīs laimes.
1953: Ir atkal Ziemassvētki: dzejoļu un tautasdziesmu izlase; sakārtojis Jānis Sviestiņš.
1953: Dziļums, Alfreds. Dieva dzirnas.
1953: Zīverts, Mārtiņš. Āksts.
1953: Eglītis, Andrejs. Dvēseļu cietoksnis.
1954: Širmanis, Jānis. Kriksis Mežamājā.
1954: Širmanis, Jānis. Kriksis.
1955: Cielēns, Felikss. Rainis un Aspazija.
1955: Širmanis, Jānis. Kriksis un Tomiņš Amerikā.
1955: Dziļums, Alfreds. Pārvietotie.
1957: Širmanis, Jānis. Gaujas vīri.
1957: Lesiņš, Knuts. Pēdējās mājas.
1957: Jaunsudrabiņš, Jānis. Mana dzīve.
1958: Tauns, Linards. Mūžīgais mākonis.
1958: Rudzītis, Jānis. Raiņa ritmi.
1959: Freimanis, Dzintars. Sveču smarža.
1961: Veselis, Jānis. Tērauda dvēsele.
1963: Ziemassvētki: dzejas un prozas izlase; sakārtojis Jānis Sviestiņš.
1963: Aspazija. Lirikas izlase.
1964: Apse, Arnolds. Klosterkalns.
1964: Dziļleja, Kārlis. Starp diviem krastiem.
1964-1969: Kārkliņš, Jānis. Latviešu Pūcesspieģelis.
1965: Dziļums, Alfreds. Dieva dārzs.
1965: Janovskis, Gunars. Bez ceļa.
1965: Bērziņa, Irma. Skrejceļā.
1966: Veselis, Jānis. Latvju teiksmas.
1966: Janovskis, Gunars. Pie Tornas.
1966: Irbe, Andrejs. Marisandra kaza.
1966: Salna, Eduards. Ausmas atblāzma.
1966: Ābele, Kārlis. Saules viena.
1967: Lindbergs, Ivars. Starp atnākšanu un aiziešanu.
1967: Kovaļevska, Margarita. Astoņpadsmit.
1967: Janovskis, Gunars. Smiekliņam.
1968: Irbe, Andrejs. Vientuļa laiva ir nošu zīme.
1968: Bērziņa, Irma. Nopietnības lauks.
1968: Ārvaldis, Ģirts. Māksla un dzīve.
1970: Kalnāre, Ilze. Aktrise Ragārēs.
1970: Kaugara, Baiba. Aizcirstas durvis.
1971: Rudzītis, Jānis. Starp provinci un Eiropu.
1971: Ērmanis, Pēteris. Pelēkā puķe.
1971: Lejiņš, Jānis. Mana dzimtene.
1972: Jaunsudrabiņš, Jānis. Sirmā grāmata.
1973: Spēks, Eglons. M. T. Viktorija.
1973: Širmanis, Jānis. Lielmeža pasakas.
1973: Kovaļevska, Margarita. Deviņpadsmit.
1973: Ieviņš, Kārlis. Dvēseļu nemiers.
1973: Zveja, Ārija. Vārdi-atspulgi.
1973: Rudzītis, Jānis. Tālos ceļos, savos ļaudīs.
1973: Slaucītājs, Leonīds. Kādreiz un tagad.
1973: Traumanis, Paulis. Un tomēr.
1974: Zemdega, Aina. Cirsma.
1974: Čuibe, Mirdza. Stundas un pulksteņi.
1974: Pelēcis, Valentīns. Malēnietis karā.
1975: Vītols, Hugo. Marta pali.
1975: Plaudis, Arturs. Kaina bērni. 1. daļa Kliedziens naktī.
1975: Čuibe, Mirdza. Torņu un drupu bezdelīgas.
1976: Gūtmane, Margita. kas zinās stāstīt.
1976: Lečmanis, Nikolajs. Es pasaules tirgū.
1976: Patvaldnieks, Eduards. Gadu atspulgos.
1976: Pelēcis, Valentīns. Naktī.
1977: Rudzītis, Jānis. Raksti.
1978
: Dreimane, Valda. Kad bēg putni .
1978
: Čuibe, Mirdza. Vakarlaiva.
1978: Kurzemniece, Karmena. Izziemosim.
1978: Alberings, Ludis. Rūjiena: kultūrvēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu.
1978: Biezais, Haralds. Ēnas pār torņiem.

Grāmatu apgādā "Ziemeļblāzma" izdotas vairāk nekā 100 trimdas latviešu rakstnieku - A. Dziļuma, K. Lesiņa, J. Jaunsudrabiņa, Anšlava Eglīša, A. Dagdas, E. Ķezberes, V. Strēlertes, M. Čuibes u. c autoru grāmatas, kā arī E. Ādamsona, E. Virzas, K. Zariņa u.c. aut. darbi.
Jāņa Abuča izdevumi ir poligrāfiski un mākslinieciski rūpīgi veidoti.
Īpaša nozīme ir Jāņa Abuča izdotajai Artura Bērziņa monogrāfijai "Jānis Jaunsudrabiņš" (1952). Raiņa Rakstiem (1-17, 1952-1965), kā arī Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojuma izdevumam (1960).

Salicis citiem grāmatas arī apgādiem un organizācijām: ap 70 grāmatu, krietnu skaitu brošūru u. c. izdevumu, kā ari 20 gadus sociāldemokrātu partijas biļetenu "Brīvība". Līdz 1965. gadam viss veikts vienīgi
patapas brīžos. Tad rodas apstākļi, kad jāizšķiras - palikt nodrošinātā maizes darbā vai kļūt patstāvīgam,
visu eksistenci bāzējot tikai uz latviešu darbiem.

Būdams izmācīts linotipa salicējs, viņš dienā strādāja Vesterosas laikrakstā, bet pēc darba beigām īrēja saliekamo mašīnu un līdz vēlam vakaram, pat naktīs, visā brīvajā laikā, gatavoja grāmatu tekstus.
Citātu galerijaUz jautājumu par apgāda nosaukumu, Jānis Abučs atbildējis: "Pats esmu no Ziemeļvidzemes, toreiz bijām Ziemeļvācijā un kaut kā apziņā rēgojās doma par došanos vēl tālāk uz ziemeļiem, uz Zviedriju. Bez tam — ziemeļblāzma ir parādība, kas redzama tikai šad tad. Likās, arī apgāda darbība būs ja ne īslaicīga, tad tikai epizodiska." / Latvija, 1968, 9. nov.

"Ziemeļblāzma - tāds vārds ir dots apgādam, ko 1948 gada novembra sākumā Libekā nodibināja kādreizējais Rūjienas apkārtnes kalējpuika Jānis Abučs."

Ans. Grāmatu burvības varā. Londonas Avīze, 1968, 8. nov.

"J. Abučs bija savāds grāmatu izdevējs, viņš izdeva grāmatas, bet viņš nebija veikalnieks. Jau no zēna g. visā pilnībā izmācījies burtliča amatu, viņš čaklam rokām paveica fantastisku darba daudzumu. Čaklas rokas, sūrs darbs un silta sirds. Tas bija Jānis Abučs. Viņš nekad nemeklēja to, ko atmaksātos izdot. Viņš izdeva to, kas viņam likās nepieciešams un vajadzīgs. [..] Ziemeļblāzmas izdoto grāmatu skaits ir milzīgs. Ja ievēro, ka to visu paveicis viens cilvēks, tas liekas neticami. Kā vienu no ievērojamākiem darbiem jāmin Raiņa kopotos rakstus ar Niklāva Strunkes ilustrācijām, viens no skaistākiem trimdas grāmatniecības veikumiem."

Ritums, Jānis. Jāni Abuču atceroties. Latvija Amerikā, 1978, 9. sept.

"Jānis Abučs, kas Lībekā bija atradis darbu kāda vācu spiestuvē, jau 1945. g. blakus maizes darbam sāka izdot latviešu autoru darbus, un 1948. g. šis pasākums kļuva par Ziemeļblāzmas apgādu, kura nolūks - atjaunot latviešu grāmatniecības cildenākās tradīcijas, pirmā vietā liekot nacionālās kultūras vajadzības un rakstnieku intereses, bet peļņas jautājumu atstājot pēdējā vietā. Un izdevēja pašaizliedzība, tāpat kā ārkārtīgais strādīgums un neatlaidība bija tās iezīmes, kas raksturīgas viņa darbam, vadot Ziemeļblāzmas apgādu aiztecējušos 30 gados. [..] Arī Zviedrijā, tāpat kā tas bija Lībekā, Jānis Abučs spiests vadīt apgādu blakus maizes darbam zviedru spiestuvē. Bez tam izdevējs ir arī grāmatu salicējs un ekspeditors vienā personā."

Sproģere, Ofēlija. Grāmatu gūstā un Ziemeļblāzma. LaRA`s Lapa, Nr. 13, 1978.

Nodarbespublisher
publisher
Birth time/place01.07.1914
Vilpulka
Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads
Dzimis Vilpulkā (tolaik Ternejas pagasts).
Residence1914 – 1934
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads

1934 – 1944
Rīga
Rīga

1945
Štrālzunde
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Ārstēja ievainojumu.

1945 – 1950
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.


1950 – 1978
Vesterosa
Västerås, Västmanland, Sweden
Educationnezināms – 1929
Rūjienas pamatskola
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads

1931 – 1934
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads
Mācījies Rūjienas papildus skolā.
Working place1929 – 1933
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads
Rūjienas spiestuve.

1934
Madona
Madona, Madonas novads

Neilgu laiku strādājis Ķeirāna spiestuvē, kur salicis vietējo avīzi.


1934
Pļaviņas
Pļaviņas, Aizkraukles novads
Neilgu laiku Ruka spiestuvē, kur salika vietējo laikrakstu.

00.11.1934 – 1940
Rīga
Rīga

Armijas spiestuve; burtlicis-ziņnesis pie laikraksta "Latvijas Kareivis".


1940 – 1943
Rīga
Rīga
Valsts papīru spiestuve

1950
Zviedrija
Sweden
Pusgadu pēc ierašanās Zviedrijā strādāja meža darbos.
Participation in organisationsLatvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Darbojies Raiņa un Aspazijas fondā.

ServiceLatvian Army
Dienēja Zemgales artilērijas pulkā Daugavpilī, beidzot arī instruktoru kursu.

1944
Latvian Legion
Iesaukts. Nonāca frontē, tika ievainots kājā. Ievainojumu ārstēja Štrālzundā, kuru paspēja atstāt tikai dažas stundas pirms Sarkanās armijas ienākšanas. Desmit dienas ilga gājiens uz rietumiem, līdz beidzot nonāca drošībā.

00.02.1944 – 1945
Latvian Legion

Iesaukts. Nonāca 6. Robežsargu pulkā; vēlāk ar 15. divīziju Vācijā un nokļūst tās artilērijas pulkā. Piedzīvo Dancigas ielenkumu,
ievainots un, izvests uz Strālzundas slimnīcu.

Place/time of death28.07.1978
Vesterosa
Västerås, Västmanland, Sweden

BuriedVesterosa
Västerås, Västmanland, Sweden

Kartes leģendaNäitan 17 üksusest 1-17.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Vilpulka
(Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads)
01.07.1914Birth time/placeVillage
2Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1945 - 1950ResidenceCity
3Vesterosa
(Västerås, Västmanland, Sweden)
1950 - 1978ResidenceCity
4Štrālzunde
(Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
1945ResidenceCity
5Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1914 - 1934ResidenceCity
6Rīga
(Rīga)
1934 - 1944ResidenceCity
7Vesterosa
(Västerås, Västmanland, Sweden)
28.07.1978Place/time of deathCity
8Vesterosa
(Västerås, Västmanland, Sweden)
(Nav norādīts)BuriedCity
9Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1929EducationCity
10Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1931 - 1934EducationCity
11Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1929 - 1933Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
01.11.1934 - 1940Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1940 - 1943Working placeCity
14Zviedrija
(Sweden)
1950Working placeCountry
15Madona
(Madona, Madonas novads)
1934Working placeCity
16Pļaviņas
(Pļaviņas, Aizkraukles novads)
1934Working placeCity
17Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.