Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 18

SammlungIzdevniecība "LiePA"
TitelAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 18
Ergänzende InformationenAtbildīgais redaktors Edgars Lāms.
Literārā un tehniskā redaktore Anita Helviga.
Vāka dizaina autors Uldis Baltutis.

Satura rādītājs

Ceļavārdi
Laura Ardava, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa. Kolaboracionisma diskurss Alvja Lapiņa drāmā "Atvari" un Sofi Oksanenas romānā "Attīrīšanās"
Dagmāra Ausekle. Frīdriha Šillera uzskati par estētisko audzināšanu literatūras vērtību aktualizācijas kontekstā mūsdienās
Ingus Barovskis. Htoniskais elements mūsdienu dzejā: Pētera Draguna "Inde" un Ivetas Ratinīkas "Rūgts" motīvi
Didzis Bērziņš. Holokausta sociālās atmiņas reprezentācija Latvijas PSR literatūrā: Dagnijas Zigmontes, Ojāra Vācieša, Ēvalda Vilka, Zentas Ērgles darbu piemēri
Pauls Daija. Tautas atklāšana: latviešu laicīgās literatūras ģenēze 18. gadsimtā un tās priekšnosacījumi
Inguna Daukste-Silasproģe. Meklējot sevi: latvietis Austrālijā. Ieskats dažos latviešu trimdas romānos
Guntars Dreijers. Šarla Bodlēra devums groteskas jēdziena attīstībā
Ieva Garda-Rozenberga. Dzīvesstāsta un kultūras dialogs
Ilona Gorņeva. Homo Novus antīkās daiļrunas teorijā: Menandrs Rētors
Anita Helviga. Ieskats latviešu literatūrzinātnes terminogrāfijā
Ilze Jansone. Dievs ir miris: ateoloģija Andra Ogriņa prozā. Interpretācija
Ilze Kangro. Ģimenes problēmu atspoguļojums modernajā vācu sabiedrībā Tomasa Hethes romānā "Tēvu mīlestība"
Juris Kastiņš, Lidija Belozjorova. Hansa Magnusa Encensbergera literārā epistēma
Zita Kārkla. Sievietes pieredze un teksts padomju prozā – Dagnijas Zigmontes romānā "Jūras vārti"
Kristiāna Kirša. "Viņi" latviešu nacionālajā identitātē: laikraksta "Kurzemes Vārds" 20. gadsimta 20. gadu analīze (1922–1925)
Oksana Komarova. Cittautu kultūrvielas aktualizācijas specifika Kārļa Skalbes prozā: Antons Čehovs
Anda Kuduma. Liepājas dzejnieku urbānās mozaīkas
Sigita Kušnere. Varoņa un Vadoņa motīvs Edvarta Virzas lirikā
Liene Lauska. Jāņa Jaunsudrabiņa un Pētera Ērmaņa integrācija trimdā
Edgars Lāms. Pārdomas par naivisma potenciālu latviešu rakstniecībā
Klinta Ločmele. Maizes atainojums presē latviešu valodā (2011)
Laimdota Ločmele. Literatūrkritiskais naratīvs jaunākajā latviešu dienas presē. Augstās un zemās literatūras atspoguļojums
Sandra Ratniece. Literārais jūgendstils jaunākajā latviešu dzejā jeb Radošs eksperiments 2011. gada dzejas dienās
Olga Senkāne. Nacionālpatriotiskā naratīva uzbūve: Ontōns Rupaiņs "Tauta gryb dzeivōt" (1963)
Bārbala Simsone. Garaiņu mutuls, pagraba vēsums: šausmu žanrs latviešu literatūrā
Ilga Skulte. Literatūra jauno mediju laikmetā
Anita Stašulāne. Vēsturiskās liecības par dievturu kustību Latvijas Politiskās pārvaldes ziņojumos
Ilze Stikāne. Aktuālas problēmas bērnu un jaunatnes literatūras izpētē un interpretācijā
Laura Uzule. Kapusvētku fenomens Latvijā: preses satura analīze un kapusvētku apmeklētāju anketēšana
Simona Sofija Valke. Morisa Māterlinka "Monna Vanna" Haralda Eldgasta lasījumā
Kārlis Vērdiņš. Mišels Fuko un zilo teorija
Velga Vēvere. Paradoksālais es: Sērena Kirkegora filozofiskās autobiogrāfijas "Skatījums uz manu autordarbu" latviskošanas pieredze
Inga Žolude. Grēksūdzes dzejas meklējumi jaunākajā latviešu literatūrā
Ziņas par autoriem
FormatSammelband
Art der AusgabeOriginalwerk
Nr.18
ISSN1407-4729
Klasifikators
Artist
Author
Author of the comment
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2013
Liepāja
Liepāja

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Liepāja
(Liepāja)
2013Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.